شناسه : 105
1392-10-23 09:08
2014-1-13 09:11:06

چشم شما در چند روز پس از عمل تا ترميم كامل لايه سطح چشم و برداشتن لنز پانسمان بيشتر در معرض عفونت است.
علائم عفونت بسيار به علائم نقاهت چند روز اول پس از عمل شباهت دارد. اما عفونت تقريبا اكثر اوقات يك طرفه است و همراه با ترشحات غليظ (غير آبكي ) است كه به دنبال خوابيدن موجب چسبيدن پلك ها مي شود از اين رو به افرادي كه علائم شديد و غير قابل تسكين يك طرفه كه بيش از 12 ساعت طول كشيده باشد. مراجعه روزانه به اورژانس بيمارستان يا پزشك در چند روز اول توصيه مي شود . تا از جهت عدم بروز عفونت اطمينان حاصل شده و در صورت پيش آمدن آن، درمان در مراحل اوليه در اسرع وقت آغاز گردد.

انتهای پیام