پاکیمتری اولتراسوند
دستگاهی که براساس سیستم اولتراسوند،ضخامت دقیق قرنیه را نشان می دهد.

اسپاکولار میکروسکوپ
دستگاهی که تعداد سلولهای سطح خلفی قرنیه را با دقت شمارش کرده و شکل آناتومی آنهارا نیز ارائه می دهد تا از سلامت قرنیه و تاثیر عمل جراحی بر روی قرنیه برآورد دقیق داشته باشیم.

Tear Lab
دستگاهی که با بررسی اسمولاریته اشک چشم لایه اشکی چشم را بوسیله یک پردازشگر الکترونیکی با دقت آنالیزوتفسیرمینماید.

Itrace
دستگاهی که با روش پیشرفته، آبیراهه های رده بالای قرنیه چشم را تعیین می نماید وعلاوه بر تفسیرآن،قدرت و انحنای قرنیه را نمایش می دهد.ودرنهایت کیفیت بینائی فرد راتفسیرمی نماید.

توپوگرافی
دستگاهی که تصویر سطح قدامی قرنیه بیمار را به صورت نقشه رنگی و عددی نمایش میدهدو قدرت و انحنای قسمتهای مختلف قرنیه را تفسیر می نماید.

ارب اسکن
دستگاهی که تصویر سطح قدامی و خلفی قرنیه را تهیه کرده وآنهارابه صورت نقشه رنگی و عددی تمایش میدهدو علاوه بر قدرت وانحنا قرنیه، ضخامت قرنیه وتمامی برجستگیها و فرو رفتگی های بسیار جزئی قرنیه را نشان میدهد.

ابرومتری
دستگاهی که علاوه بر تعیین دقیق عیوب انکساری چشم خطاهای اپتیکی رده بالای چشم (آبیراهی چشم )را تعیین مینماید.وقابلیت اتصال به دستگاه لیزرجراحی عیوب انکساری چشم رادارد.

پنتاکم
دستگاهی که با پیشرفته ترین دوربین،تصویرقرنیه ولنز چشم را گرفته وتمامی اطلاعات قدرت،انحناء،برجستگی،فرورفتگی،ضخامت قرنیه،ضخامت لنز،زوایای بین قرنیه وعنبیه ،کدورت قرنیه،کدورت لنز و.....را نشان میدهد.

ORA
دستگاهی که خصوصیات بیومکانیکی قرنیه از قبیل استحکام ،مقاومت ودقیق ترین فشار داخل چشمی بر اساس ضخامت قرنیه را ارائه می نماید واین تست بصورت غیر تماسی می باشد.  

 

شماره مطلب : 100
به روز رسانی : پنجشنبه 26 دى 1392 - ساعت 14:41
ایجاد : دوشنبه 23 دى 1392 - ساعت 08:56 2014-1-16 14:41:01