شماره مطلب : 5270
به روز رسانی : چهارشنبه 21 آذر 1397 - ساعت 13:43
ایجاد : چهارشنبه 21 آذر 1397 - ساعت 13:15 2018-12-12 13:43:53

گالری عکس

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، اعضای تیم ایمنی بیمار این مرکز با حضور سعید مرادی، مدیر بیمارستان روز چهار شنبه 21آذر1397 به درمانگاه گلوکوم و واحد پذیرش رفتند تا عوامل تهدید کننده ایمنی این دو واحد را بررسی و راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت را بیابند. 
الزامات ایمنی کار با لیزرهای پزشکی موجود در درمانگاه گلوکوم، رسیدگی به وضعیت اتاق رختکن و انبار واحد پذیرش و بازدید از نوبت دهی جدید بیمارستان از مهمترین موضوعات این بازدید بود. 
خبر و عکس: امیدوار
شماره مطلب : 5269
به روز رسانی : چهارشنبه 21 آذر 1397 - ساعت 13:56
ایجاد : چهارشنبه 21 آذر 1397 - ساعت 12:36 2018-12-12 13:56:13
شماره مطلب : 5268
به روز رسانی : چهارشنبه 21 آذر 1397 - ساعت 12:35
ایجاد : چهارشنبه 21 آذر 1397 - ساعت 12:35 2018-12-12 12:35:19

گالری عکس

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، جلسه مشترک واحد تغذیه بالینی مدیریت نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران با مسئولین تغذیه بیارستان های دولتی و خصوصی تابعه روز چهارشنبه 21آذر 1397 در بیمارستان فارابی برگزارشد. 
شیما هادوی، مسئول تغذیه بالینی معاونت درمان دانشگاه در موردموضوعات مطرح شده در این جلسه اظهار داشت: دو کتاب «ضوابط بخش تغذیه در بیمارستان های کشور »و «دستورالعمل ارزیابی تغذیه بزرگسالان» در این جلسه توزیع و در اختیار مسئولین تغذیه بیمارستان های تابعه قرار گرفت. کتاب ضوابط تغذیه که در سال 96 توسط مقام محترم وزارت ابلاغ شده است؛ راهنمای کاری کارشناسان تغذیه بیمارستان ها در دوحوزه مدیریت خدمات غذایی و رژیم درمانی می باشد. 
هادوی تاکید کرد: هدف نهایی گروه تغذیه بالینی وزارت بهداشت استقرار تمامی ضوابط موجود این راهنما در بیمارستان های کشور می باشد. 
وی درمورد سایر موضوعات مطرح شده نیز گفت: بررسی پانل شاخص های مدیریتی تغذیه بالینی و چالش های جمع آری اطلاعات شد، توضیح در مورد نحوه جمع آوی هرچه دقیق تر اطلاعات شش ماهه با استفاده از تجربیات مشترک، بررسی فرم های ارزیابی تغذیه اطفال و پاسخ به سوالات پیرامون آن و توضیح در مورد قسمت تغذیه فرم های ارزیابی اولیه پرستاری، اهم مطالب مورد گفتگو در این جلسه بود.
خبر و عکس: امیدوار
 
شماره مطلب : 5267
به روز رسانی : چهارشنبه 21 آذر 1397 - ساعت 13:35
ایجاد : چهارشنبه 21 آذر 1397 - ساعت 12:33 2018-12-12 13:35:24
شماره مطلب : 5266
به روز رسانی : چهارشنبه 21 آذر 1397 - ساعت 12:32
ایجاد : چهارشنبه 21 آذر 1397 - ساعت 08:28 2018-12-12 12:32:06
شماره مطلب : 5265
به روز رسانی : چهارشنبه 21 آذر 1397 - ساعت 09:25
ایجاد : سه شنبه 20 آذر 1397 - ساعت 13:32 2018-12-12 09:25:22
شماره مطلب : 5264
به روز رسانی : دوشنبه 19 آذر 1397 - ساعت 13:08
ایجاد : دوشنبه 19 آذر 1397 - ساعت 13:08 2018-12-10 13:08:52
شماره مطلب : 5263
به روز رسانی : دوشنبه 19 آذر 1397 - ساعت 13:08
ایجاد : دوشنبه 19 آذر 1397 - ساعت 13:08 2018-12-10 13:08:19
شماره مطلب : 5262
به روز رسانی : دوشنبه 19 آذر 1397 - ساعت 12:46
ایجاد : دوشنبه 19 آذر 1397 - ساعت 12:46 2018-12-10 12:46:50
شماره مطلب : 5261
به روز رسانی : دوشنبه 19 آذر 1397 - ساعت 12:44
ایجاد : دوشنبه 19 آذر 1397 - ساعت 12:44 2018-12-10 12:44:23

صفحات