دکتر شاه حیدری، محمدحسین

فوق تخصص: ویتره و رتین

گروه پزشکان: 
گروه چشم
بخش رتین
فوق تخصص: 
ویتره و رتین
نوع همکاری: 
کادر درمان

دیدگاه ها

سلام استرابیسم هم کار میکنید یانه؟

با سلام
ایشان دربخش رتین مشغول هستند.