شناسه :
1392-10-17 10:16
2014-1-7 10:17:15

آدرس: خیابان کارگر جنوبی- میدان قزوین - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی فارابی

آدرس ایمیل:   farabih@tums.ac.ir   

آدرس وب سایت : farabih.tums.ac.ir

شماره تلفن : 14-55400003

تلفن گویا: 55421080

شماره دورنگار:55410520

کد پستی: 1336616351

شماره های داخلی بیمارستان

برای پیدا کردن بهتر مسیر اینجا کلیک کنید

انتهای پیام