شناسه :
1392-10-17 10:16
2014-1-7 10:17:15

(بیمارستان فارابی در محدوده طرح زوج و فرد می باشد)

نحوه مراجعه از طریق وسایل حمل و نقل عمومی
خطوط اتوبوسرانی
پایانه جنوب:
برای دسترسی به بیمارستان فارابی از طریق اتوبوس، می توانید خط پایانه جنوب به میدان انقلاب را سوار شده و در ایستگاه مدرس ( روبروی بیمارستان) پیاده شوید.
پایانه آزادی:
برای دسترسی به بیمارستان فارابی از طریق اتوبوس، می توانید BRT میدان آزادی به پایانه خاوران را سوار شده و در ایستگاه میدان رازی پیاده شده سپس در خیابان کارگر به سمت شمال سوار اتوبوس شده  و در ایستگاه مدرس ( روبروی بیمارستان) پیاده شوید.
پایانه راه آهن:
برای دسترسی به بیمارستان فارابی از طریق اتوبوس، می توانید خط پایانه معین به شهرک والفجر را سوار شده و در ایستگاه مدرس ( روبروی بیمارستان) پیاده شوید.
پایانه بیهقی:
برای دسترسی به بیمارستان فارابی از طریق اتوبوس، می توانید خط پایانه بیهقی به میدان انقلاب را سوار شده و سپس در میدان انقلاب پس از پیاده شدن در همان ایستگاه اتوبوس های پایانه معین به شهرک والفجر را سوار شده و در ایستگاه مدرس ( روبروی بیمارستان) پیاده شوید.

 

آدرس: خیابان کارگر جنوبی- میدان قزوین - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی فارابی
آدرس ایمیل:   farabih@tums.ac.ir   
آدرس وب سایت : farabih.tums.ac.ir
شماره تلفن : 14-55400003
تلفن گویا: 55421080
شماره دورنگار:55410520
کد پستی: 1336616351
شماره های داخلی بیمارستان
برای پیدا کردن بهتر مسیر اینجا کلیک کنید.
 
انتهای پیام