کنفرانس هفتگی

مروری بر مواجهه شغلی و بهداشت دست در کنفرانس هفتگی گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی به مناسبت هفته بهداشت و شستشوی دست، بخشی از کنفرانس هفتگی دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 گروه چشم پزشکی به ارائه مطالبي پيرامون مواجهه شغلي و بهداشت دست توسط دکتر منتظري متخصص عفوني اختصاص یافت.
حدیثه حسینی،سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان فارابی در این خصوص گفت:این برنامه توسط کميته کنترل عفونت بيمارستان و با هدف تشریح نحوه پیشگیری از بروز آسیب شغلی بویژه انتقال عفونت به کارکنان درمان و ارتقاء ایمنی کارکنان، پیشگیری از عفونت های منتقله از راه خون و دفع پسماندهای تیز و برنده، ارتقاء مهارت پرسنل در راستای محافظت از خود به منظورکاهش هزینه های بیمارستان و حمایت ازکارکنان باسابقه مواجهه شغلی برگزار شد. 
وی همچنين انتخاب موضوع بهداشت دست را نيز با هدف حفظ سلامت و ایمنی بیماران، همراهان و کارکنان،کاهش هزینه های درمانی و مدت اقامت بیماران عنوان نمود و افزود: اشاعه فرهنگ شستشوی دست در بین پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان، آشنایی و به کارگیری سیاست شستشو و ضدعفونی دست ها به روش طبی و جراحی در پنج موقعیت استاندارد اعلام شده از سوی سازمان بهداشت جهانی (شامل قبل از تماس با بیمار، قبل از انجام اقدامات آسپتیک، بعد از تماس با مایعات بدن بیمار، بعد از تماس با بیمار و بعد از تماس با محیط اطراف بیمار ) و  مبارزه با مقاومت آنتی بیوتیکی از دیگر اهداف این برنامه بود.
بر اساس این گزارش دکتر محمد رضا منصوری نیز در این کنفرانس با عنوان « رعایت اصول معاینه صحیح در اقدامات درمانی مناسب برای بیمار» سخنرانی نمود.
خبر و عکس: امیدوار

 
 
 
انتهای پیام

صفحات