کمیته ها

تیم مدیریت اجرایی بیمارستان فارابی تشکیل جلسه داد

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، در جلسه تیم مدیریت اجرایی(راهبری کیفیت ) بیمارستان فارابی که روز سه شنبه 3 اسفند 1395 با حضور دکتر صنعتکار، قائم مقام ریاست بیمارستان فارابی در سالن شورا برکزار شد، سیاست های اصلی بیمارستان فارابی (بازنگری سال 1395) مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر شهرام توفیقی، دکترای تخصصی مدیریت بهداشتی درمانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت سلامت ایران در این جلسه در مورد نحوه تدوین سیاست های اصلی و برنامه استراتژیک مطالبی را بیان نمود و در توضیح BSC ( کارت امتیازی متوازن ) که برای تدوین سیاست های سازمان به کار می رود اظهار داشت: برای انطباق با  نیاز های جامعه، سازمان ها ناگزیر به چابک سازی و منعطف شدن هستند. تا بتوانند به این نیاز ها پاسخ دهند. 
وی اضافه کرد که  برای اطمینان از  انجام درست کار ها به یک سلسله مفاهیم نیاز داریم که در سازمان های انتفاعی و سازمان های غیر انتفاعی متفاوتند و در ادامه به ذکر مثال هایی پرداخت.
در ادامه بخش های مختلف سیاست های اصلی تدوین شده بیمارستان  نظیر شناخت و گروه بندی مشتریان و ذینفعان ، تدوین سیاست های اصلی حوزه های آموزش، پژوهش، درمان و سازمانی به تفکیک مرور و ذینفعان هر بخش مشخص شدند. 
بیانیه سیاست و نحوه اطلاع رسانی به ذینفعان آخرین مطلب تصویب شده در این جلسه بود.  
خبر : امیدوار
عکس: امیدوار- قاضی میر سعید
 
انتهای پیام

برگزاری کمیته کنترل عفونت بیمارستان فارابی

کمیته بهداشت و کنترل عفونت بیمارستانی و اتاق عمل بیمارستان فارابی روز یکشنبه اول اسفند 1395 به منظور تعیین اهداف سال آتی تشکیل جلسه داد. 
در ابتدا حسینی، سوپروایزر کنترل عفونت نتایج چک لیست بازدید از اتاق های عمل و نتایج چک لیست نظارت بر اسکراب جراحی در اتاق های عمل در سال 95 و مقایسه آن با سال 94 را گزارش کرد که در هرمورد اعضای کمیته نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در مورد بهبود شاخص ها ارائه نمودند. 
سپس درصد میزان پذیرش بهداشت دست به تفکیک بخش ها و رده های شغلی در سال 95، نتایج آنالیز شاخص درصد عفونت بیمارستانی به کل اعمال جراحی در سال 95 و آنالیز شاخص درصد بروز مواجهه شغلی به تفکیک شیفت، رده شغلی و محل وقوع در سال 95 بررسی شد. 
بهبود پذیرش بهداشت دست به میزان 13درصد در سال 96 و استریل نمودن 20درصد از ست های جراحی برای سال 96 به صورت مرکزی به عنوان اهداف سال آینده تعیین گردید.
در این کمیته که دکتر صنعتکار، قائم مقام رییس بیمارستان، دکتر طباطبایی، رییس بخش اورژانس، دکتر شاوردی، مسئول فنی و رضایی، مترون بیمارستان حضور داشتند؛ مقرر شد:
در صورت موارد عدم انطباق در اسکراب و بهداشت دست، تذکر فردی داده شود.
رعایت بهداشت دست جزء موارد تاثیر گذار در ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان منظور شود.
آموزش اصول کنترل عفونت، بهداشت دست و مواجهه شغلی برای رزیدنت های جدید الورود برگزار شود.
سوالات مربوط به اصول کنترل عفونت، بهداشت دست و مواجهه شغلی در امتحان آسکی دستیاران گنجانده شود.
خبر و عکس: امیدوار
 
انتهای پیام

برگزاری کمیته مرگ و میر، عوارض و آسیب شناسی بیمارستان فارابی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، کمیته مرگ و میر، عوارض و آسیب شناسی بیمارستان فارابی  روز چهارشنبه 27 بهمن 1395 با حضور دکتر صنعتکار، قائم مقام ریاست بیمارستان در سالن کنفرانس بخش اورژانس این مرکز تشکیل شد. این کمیته کار خود را با بررسی گزارشات خطا آغاز کرد. سپس مصوبات ماه های قبل پیگیری شدبرگزاری کلاس آموزشی رفراکتیو و تصویر برداری  توسط بخش اپتومتری برای پرستاران ؛ برگزاری کلاس CPR برای کارکنان بالینی و غیر بالینی و آموزش رانندگان آمبولانس از جمله این مصوبات بود. در ادامه سنجه های اعتبار بخشی مرتبط با کمیته قرائت شد و در مورد تعیین اهداف سال آتی بحث و تبادل نظر به عمل آمد.
در این جلسه مقرر شد: 
جهت افزایش ایمنی بیماران  و کاهش خطر سقوط از تخت، تخت هایی که قابلیت تنظیم ارتفاع دارند از بخش های سرپایی به بخش های بستری انتقال یابند. 
به دلیل اهمیت ثبت تشخیص قبل از عمل در روند تشخیص های پاتولوژی، تشخیص قبل از عمل توسط پزشک در  فرم پاتولوژی ثبت گردد.   
دوره احیای قلبی –عروقی برای کارکنان غیر بالینی در سال 1396 برگزار شود.
دوره آموزه های قانونی و پیشگیری از خطاهای پزشکی برای گروه هدف در سال 1396 برگزار شود. 
خبر و عکس: امیدوار
انتهای پیام

کمیته بهداشت محیط بیمارستان فارابی برگزار شد

 کمیته بهداشت محیط بیمارستان فارابی با دستور جلسه تعیین اهداف سال آینده، روز دوشنبه 25 بهمن 1395 در سالن شورای این مرکز تشکیل شد. تعدادی از مصوبات پیگیری شده در این جلسه عبارتند از :بررسی وضعیت تهویه واحد های مختلف بیمارستان، برگزاری دوره بهداشت عمومی اختصاصی برای کارکنان CSSD و رختشویخانه ، آبیاری فضای سبز با استفاده از پساب تصفیه خانه.
همچنین میزان پیشرفت برخی اهداف تعیین شده سال 95از جمله،« شناسایی مخاطرات مواد غذایی به میزان 100درصد و کاهش آن به میزان 50 درصد»، «کاهش ضایعات پسماند عفونی به میزان 30درصد»و «مدیریت پسماند های پزشکی به میزان 100درصد» به کمیته گزارش شد. 
در این جلسه پیران، معاون مدیر بیمارستان و رییس امور اداری و کوهپیما، کارشناس تغذیه گزارشی از روند اجرای رزرو اینترنتی غذا را ارائه دادند. به گفته پیران با توجه به دستورالعمل ابلاغی دانشگاه و با بررسی های به عمل آمده، قرار است از نرم افزار جامعی که دانشگاه برای مدیریت توزیع غذای کارکنان و بیماران تهیه کرده و امکان اتصال به سامانه حضور و غیاب پرسنل و  HIS بیمارستان را دارد، استفاده شود. 
همچنین خمسه، مسئول واحد تاسیسات و حسینی، سوپروایزر کنترل عفونت توضیحاتی در مورد نصب فیلتر های هپا در سیستم تهویه بیمارستان ارائه کردند. به گفته پیران بر اساس نظریه کارشناسان دفتر فنی دانشگاه، فیلتر های هپا تا 60درصد راندمان سیستم تهویه را کاهش می دهند. 
سپس موسوی دبیر کمیته بهداشت محیط نتیجه ارزیابی چک لیست بهداشت محیط  و موارد عدم انطباق را اعلام کرد و گفت: بر اساس فصل 8 و 9 آیین نامه بهره برداری از بیمارستان ها، رعایت الزامات بهداشت محیط در تمام عملیات عمرانی بیمارستان الزامی است. 
در پایان اهداف سال آتی کمیته مورد بحث اعضا قرار گرفت.
خبر و عکس: امیدوار 
 
انتهای پیام

برگزاری کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان فارابی

 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان فارابی روز دوشنبه 25 بهمن 1395 در سالن شورای این مرکز تشکیل شد. در این جلسه مصوبات جلسات قبل پیگیری و گزارش میزان تحقق اهداف سال 1395 بررسی شد. نصب دوش اضطراری برای شستشودر موارد آلودگی شیمیایی، اصلاح واحد ها بر اساس گزارشات نورسنجی، الزام پیمانکاران به رعایت استانداردهای ایمنی، برآورد میزان گازهای بیهوشی در اتاق های عمل، ساماندهی سیستم تهویه هوا و نور واحد ها، بهبود وضعیت آلاینده های محیطی در آزمایشگاه، نیاز سنجی آموزشی ایمنی و حفاظت فنی از جمله مصوبات پیگیری شده این جلسه بود.
در ادامه نتایج معاینات طب کار به کمیته ارائه و مقرر شد، مشکلات غربال شده به اطلاع پرسنل ذی نفع رسانده شود. 
در این جلسه مقرر شد:
گزارش پیشرفت بسته هتلینگ بیمارستانی به تفکیک  ارائه شود.
سیستم اختصاصی تهویه و سیستم سرمایشی- گرمایشی برای پذیرش مرکزی، تصویر برداری و اتاق عمل های 1 و2 تهیه شود.
سیستم تهویه درمانگاه های عمومی اصلاح شود
کارکنان آشپزخانه مکلف به استفاده از وسایل حفاظت فردی حین کار شوند. 
در نیمه اول سال 1396 نیاز سنجی آموزشی در زمینه ایمنی و بهداشت کار مطابق با شرایط شغلی کارکنان انجام شود.
در اصلاح فضای فیزیکی اتاق عمل 4 استانداردهای الزامی رعایت شود. 
خبر و عکس: امیدوار
انتهای پیام

کمیته خرید بیمارستان فارابی برگزار شد

کميته خرید بیمارستان فارابی روز چهارشنبه 20 بهمن۱۳۹۵ با حضور دکتر صنعتکار قائم مقام رییس بیمارستان فارابی تشکیل شد. در این کميته درخواست های خرید لوازم و تجهیزات اموالی ارسالی توسط واحد ها و بخش های مختلف بیمارستان مورد بررسی و اولویت بندی قرار گرفت و در هر مورد تصمیم مقتضی اتخاذ گردید..
خبروعکس: امیدوار
 
انتهای پیام

کمیته مدیریت خطر، بحران و بلایا در بیمارستان فارابی برگزار شد

کمیته مدیریت خطر، بحران و بلایای بیمارستان فارابی روز دوشنبه 18بهمن 1395با حضور دکتر صنعتکار، قائم مقام ریاست مرکز در سالن شورای مدیریت برگزار شد.
در ابتدای جلسه، نامه واصله در خصوص« ضوابط نصب دوربین مدار بسته در موسسات پزشکی» قرائت شد که رضا نژاد مسئول واحد حراست بیمارستان در این زمینه توضیحاتی داد و اضافه کرد : بنا داریم دوربین های بیمارستان را از DVR به MVR تبدیل کنیم که این کار به علت مسائل مالی مرحله به مرحله انجام می شود. 
 سپس مصوبات قبلی کمیته پیگیری شد. در مورد مصوبه نصب Detector حریق در واحد ها و بخش ها، مهندس عسگری، کارشناس ایمنی و حفاظت بیمارستان گزارشی از اقدامات و بررسی های صورت گرفته ارائه نمود و گفت: برای واحد هایی مانند اتاق سرور، مدارک پزشکی، بایگانی امور اداری بایستی از Detector اعلام و اطفاء استفاده کرد. وی در مورد مکانیزم کار این Detector و شرکت هایی که نمونه کارشان بررسی شده است توضیحاتی داد و مقرر شد با اولویت بندی واحد ها جهت نصب اقدام شود. 
سپس گزارش میزان پیشرفت اهداف سال 95 توسط چمانی دبیر کمیته ارائه شد. به گفته وی تمام اهداف تعیین شده به جز برنامه ایمنی غیر سازه ای محقق شده اند . میزان پیشرفت این هدف به علت اجرای عملیات عمرانی در بیمارستان،30درصد بوده است بنابر این مقرر شد؛ تداوم برنامه ایمنی غیر سازه ای به عنوان یکی از اهداف کمیته در سال 1396 در نظر گرفته شود.
 در این جلسه دکتر صنعتکار بر ضرورت اجرای راند ایمنی در بیمارستان تاکید کرد و گفت: این که بنشینیم تا افراد موارد خطا و خطر را گزارش کنند تفکر اشتباهی است. علاوه بر سیستم گزارش دهی قوی خود مسئولین هم بایستی بخش ها و واحد های مختلف را از نظر ایمنی سرکشی و در صدد رفع مشکلات باشند. 
دکتر صنعتکار متذکر شد: اگر پس از گزارش مشکل به مسئول واحد اقدام مناسبی صورت نگرفت، موضوع باید برای پیگیری به مقام مافوق ارجاع شود.
وی با اشاره به حادثه پلاسکو اظهار داشت: پلاسکو برای همه درس بزرگ و تلخی است. بر سر ایمنی، پیشگیری از خطر و حفاظت از جان مردم و بیت المال ملاحظه هیچ کس را نباید کرد. بحث ایمنی در مکان های عمومی بسیار مهم است و باید با قاطعیت با آن برخورد نمود. 
قائم مقام بیمارستان فارابی واحد فراهم آوری سلول های بنیادی و پژوهشکده علوم بینایی را از واحد های بالقوه پرخطر بیمارستان اعلام کرد و گفت: این واحدها به دلیل نوع فعالیتشان، پتانسیل خطر بالایی دارند و اگر خدای نکرده حادثه ای درآن رخ دهد باتوجه به مجاورت با ساختمان ریاست، بخش لیزیک، پاویون دستیاران، واحد آموزش ، مرکز تحقیقات صدمات جبران ناپذیری انسانی بوجود خواهد آمد. بنابر این باید واحد مدیریت خطر و حوادث بیمارستان با جدیت با مسئله ایمنی و حفاظت در این دو واحد برخورد نماید. 
 دکتر صنعتکار با انتقاد از روند برگزاری و مدیریت جلسات کمیته های بیمارستانی گفت: متاسفانه علیرغم تذکرات و اقداماتی که برای افزایش کیفیت برگزاری کمیته ها انجام شده ، نتیجه مطلوبی بدست نیامده است. کمیته محل اتخاذ تصمیم گیری های نهایی و تایید مدیر ارشد است نه مباحثات وقت گیر. 
وی با اشاره به مسئولیت دبیران کمیته ها اظهار داشت: برای افزایش مشارکت اعضا و زمان بندی صحیح، بهتر است دبیر هر کمیته عناوین مورد نظر، شرح مطالب و موضوعات را از روز قبل به اطلاع اعضا برساند تا آن ها با آمادگی کامل و دید باز در جلسه حضور یابند ومستندات  مورد نیاز را تهیه و همراه داشته باشند. 
رنجبر مسئول امور مالی بیمارستان نیز در پاسخ به اظهاراتی در مورد عدم انجام برنامه به دلیل مشکل مالی، توضیح داد: اگر اقدامی در برنامه عملیاتی گنجانده و بودجه آن پیش بینی شود بر اساس اولویت تامین اعتبار خواهد شد. ما برای برنامه های مهم و حیاتی محدودیت قائل نمی شویم  و هزینه آن پرداخت می شود. 
در پایان مقرر شد: 
به منظور کاهش خطر فرونشست زمین ، با نرده کشی فضای سبز بیمارستان از ورود مراجعین به فضای سبز جلوگیری شود. 
کپسول های هوای فشرده به رنگ استاندارد ابلاغی تغییر رنگ یابند.
مخاطرات اولویت دار غیر سازه ای در تمامی واحد های بیمارستان به میزان 100درصد ظرف سال 1396 مرتفع گردد.
بررسی سقف کلاس آموزش درمانگاه قرنیه به لحاظ ایمنی صورت گیرد.
ایمن سازی تابلوهای تلفن ظرف سال 1396صورت گیرد.
برای تمامی تجهیزات مهم و حیاتی به ویژه تجهیزات اتاق عمل محافظ برق ارت دار تهیه شود.
توزیع و خرید لوازم الکتریکی با تایید مسئول تاسیسات صورت گیرد.
تمامی کپسول ها با کلاهک تحویل داده شود.
راند ایمنی به منظور آشنایی مدیران کشیک با راههای خروج اضطراری و تجهیزات اتاق بحران انجام شود.
واحد SPU و پژوهشکده علوم بینایی از نظر ایمنی سازه ای و غیر سازه ای بررسی شود.
درب خروج اضطراری ساختمان ریاست و پژوهشکده علوم بینایی بازگشایی شود.
اقدام لازم در خصوص ساماندهی و ایمن سازی بایگانی راکد بیمارستان صورت پذیرد. 
خبر و عکس: امیدوار
 
انتهای پیام

کمیته مصرف منطقی داروهای آنتی میکروبیال در بیمارستان فارابی برگزار شد

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، پیرو دستورالعمل ابلاغی از سوی دانشگاه مبنی بر تشکیل زیر گروه کمیته مصرف منطقی داروهای آنتی میکروبیال، این کمیته روز یک شنبه 17بهمن 1395 با حضور دکتر صنعتکار، قائم مقام بیمارستان فارابی تشکیل شد. 
در این کمیته آیین نامه ارسالی مرور شد و ترکیب اعضا و شرح وظایف کمیته مورد بحث قرار گرفت. تهیه دستورالعمل و خط مشی استفاده از داروهای آنتی میکروبیال و دستورالعمل نحوه ارزیابی و نظارت برمصرف منطقی این داروها از دیگر مطالب طرح شده در این کمیته بود. 
در این جلسه مقرر شد: 
خط مشی استفاده از داروهای آنتی میکروبیال تدوین و در کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی مطرح شود.
داروهای آنتی میکروبیال برای درج در فرمولاری بیمارستان انتخاب شوند. 
در خصوص تهیه دو داروی مورد تقاضای بخش اورژانس با معاونت درمان مکاتبه شود. 
در خصوص استفاده نادر از  پروفیلاکسی آنتی بیوتیکی در بیمارستان با معاونت مکاتبه شود. 
شایان ذکر است که مطابق با دستورالعمل ارسالی؛ در راستای تجویز مصرف منطقی داروهای آنتی میکروبیال در بیمارستان ها و با توجه به نگرانی هایی که در مورد افزایش روز افزون مقاومت های میکروبی وجود دارد، توجه بیشتر به مصرف داروهای آنتی میکروبیال در بیمارستان ها یکی از موضوعاتی است که باید در کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستانها گنجانده شود. ولی با توجه به گستردگی دامنه موضوعات این کمیته و به منظور تمرکز بیشتر و بهتر بر تجویز منطقی داروهای آنتی باکتریال، تشکیل زیر گروه کمیته مصرف منطقی داروهای آنتی میکروبیال در همه بیمارستان های تابعه دانشگاه الزامی شده است.
خبر و عکس: امیدوار
 
انتهای پیام

کارگروه تعهدحرفه ای بیمارستان فارابی برگزارشد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، به منظور پیگیری مصوبه کمیته اخلاق پزشکی و تعهد حرفه ای، جلسه کارگروه رفتار حرفه ای این مرکز با حضور دکتر صنعت کار، قائم مقام رییس بیمارستان روز شنبه 16 بهمن 1395 تشکیل شد. دکتر فاطمه علیپور عضو کمیته رفتار حرفه ای دانشگاه و دبیر کمیته اخلاق پژوهش بیمارستان فارابی در این جلسه توضیحاتی در مورد پروژه بخش های منتخب و کارهای انجام شده ارائه کرد و گفت: یک بررسی با عنوان« شناسایی موانع رفتار حرفه ای در دانشگاه » صورت گرفته و در آن 1800کد به عنوان مانع شناسایی کردیم .  آموزش و ارزیابی، اولین راهکارها برای بهتر شدن رفتار حرفه ای است. 
دکتر علیپور از مذاکره با روابط عمومی دانشگاه برای ساخت فیلم های آموزشی در مورد تعامل با بیمار خبر داد و افزود: در حوزه آموزش، پزشکان نقش مهم و اساسی را دارند. برای دستیاران در سال های اخیر رفتار حرفه ای در آموزشهای دستیاران سال یک گنجانده و نمره آزمون آن در ارتقاء لحاظ می شد. برای آموزش اعضای هیئت علمی طرحی را در نظر داشتیم که فعلا منتفی شده و  باید از طریق EDC انجام شود. 
وی با بیان این که برای آموزش گروه پرستاری باید کارگاه های توانمند سازی پرستاران توسط دفتر پرستاری دانشگاه برگزار شود؛ اظهار داشت: در مورد کارکنان غیر بالینی موضوع فرق می کند و باید در حوزه اخلاق سازمانی ورود کرد. این دو گرچه در اصول و مفاهیم یکی هستند ولی محتوای دوره و گروه هدف آن ها با هم فرق دارد و مدرسان آنها نیز متفاوتند.  
دکتر علیپور تاکید کرد : اخلاق سازمانی به عنوان مشکلی بزرگ در ارتباط با رفتار حرفه ای مطرح است. ضرورت آن حس می شود ولی هنوز روی آن کار نشده است. 
وی برگزاری سمینار تعهد حرفه ای که 19 اسفند ماه توسط دفتر دانش آموختگان دانشگاه برگزار می شود را فرصت مناسبی برای آموزش عنوان کرد.  
در بخش ارزیابی نیز دکتر علیپور توضیحاتی داد  و خواستار برخورد فعال معاونت درمان بیمارستان با این مقوله شدو افزود: گرچه 30 نمره از ارتقای دستیاری مربوط به رفتار حرفه ای است ولی باید از نظر کیفی بهبود یابد و مکانیزم فعال تری داشته باشد و این امر مشارکت اعضای هیئت علمی و برخورد فعال معاونت درمان بیمارستان را می طلبد. 
در این جلسه اعضا مقرر کردند: 
آمادگی بیمارستان برای تشکیل کارگروه تعهد حرفه ای کتباً به دفتر امور پرستاری اعلام شود. 
برای برگزاری کارگاه اخلاق سازمانی با دکتر شجاعی از گروه اخلاق پزشکی دانشگاه هماهنگی صورت گیرد. 
در خصوص اعلام آمادگی برای  ارزیابی تعهد حرفه ای با دکتر امینی مکاتبه شود.
یک نفر از اعضای هیئت علمی گروه بیهوشی برای اجرای پروژه تعهد حرفه ای معرفی گردد
برای شرکت کارکنان در سمینار اخلاق و تعهد حرفه ای دفتر دانش آموختگان هماهنگی صورت گیرد.
ارزیابی تعهد حرفه ای کارکنان در حوزه وظایف معاون درمان بیمارستان قرار گیرد.
خبر و عکس: امیدوار
 
انتهای پیام

برگزاری کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات بیمارستان فارابی

 روابط عمومی بیمارستان فارابی: کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات این مرکز روز دوشنبه 11 بهمن 1395 با حضور دکتر صنعتکار، قائم مقام ریاست بیمارستان در سالن شورا تشکیل شد. 
در این جلسه نامه های واصله در خصوص لزوم ثبت مستندات بالینی در پرونده بیماران تا زمان الکترونیک شدن آن ها قرائت سپس مصوبات کمیته های قبلی پیگیری شد.
در ادامه مهندس ارجمند مسئول فنی بخش اکولار انکولوژی فرم پیشنهادی ثبت اقدامات مراحل براکی تراپی ( کاشت و برداشت پلاک رادیو اکتیو) را به کمیته ارائه وتوضیحاتی در مورد آن داد. به گفته وی در حال حاضر محل مشخصی برای ثبت محاسبات و اقدامات براکی تراپی در پرونده این بیماران وجود ندارد که می تواند پیامدهای حقوقی داشته باشد. 
سپس موارد عدم انطباق اعتباربخشی در محور مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات توسط شریفی، مسئول دفتر بهبود کیفیت اعلام و در مورد آن بحث شد.
گزارش پیشرفت اهداف سال 95 این کمیته توسط رحیم زاده مسئول کمیته های بیمارستانی اعلام شد و در انتها مقرر گردید: 
در مورد ثبت صحیح زمان پذیرش بیماردر بخش در پرونده و HIS دقت شود.
هزینه های براکی تراپی در  HISثبت و درصورت حساب بیماردرج شود. 
فرم ثبت مراحل کاشت و برداشت پلاک رادیو اکتیو به پرونده بیماران براکی تراپی اضافه شود. 
سیستم مانیتورینگ اعمال جراحی و اطلاع رسانی وضعیت بیمار در اطاق عمل 4 پایلوت شود. 
کاهش موارد عدم انطباق مستند سازی پرونده های بیماران به میزان 5درصد به عنوان یکی ازاهداف کمیته در سال 96 تعیین شد. 
خبر و عکس: امیدوار
انتهای پیام

صفحات