انتصابات

انتصاب آقای سعيد مرادی بعنوان مشاور در امور اجرائی بيمارستان فارابی

انتصاب آقای سعيد مرادی بعنوان مشاور در امور اجرائی بيمارستان فارابی

  دکتر سید حسین صدر السادات، رییس بیمارستان فارابی با صدور ابلاغی، آقای سعید مرادی را به عنوان مشاور در امور اجرائي این بیمارستان منصوب کرد.

متن ابلاغ رییس بیمارستان فارابی به این شرح است:
 
بسمه تعالی 
 
جناب آقای سعید مرادی
با سلام و احترام
 
      بی تردید ارائه خدمت در مراکز درمانی که مشتمل به خدمات به همنوعان دردمند و مباحثی همچون آموزش و پژوهش معطوف می گردد، با ایمان به لطف خداوند متعال و پی گیری و تلاش مستمر و متعهدانه شبانه روزی مسئولین خدوم ملت، میسر می باشد. با عنایت به تجارب ارزشمند و مؤثر جنابعالی، به موجب این ابلاغ بعنوان مشاور در امور اجرائی بیمارستان فارابی منصوب می شوید. ضمناً امور مربوط به مدیریت بیمارستان به شما محول می گردد تا کلیه امور محوله را زیر نظر اینجانب و قائم مقام بیمارستان به نحو شایسته بانجام رسانید. امید است تا با اتکال به خداوند متعال و رعایت جوانب شرعی و قانونی و با بهره گیری از توانمندی های اعضای محترم هیأت علمی و کارکنان شایسته این بیمارستان نسبت به امور ذیل اهتمام ورزید :
1- تلاش بی وقفه بمنظور دستیابی به تمام اهداف دانشگاه و طرح تحول سلامت
2- استفاده از تمام ابزارهای موجود اعم از روش های نوین مدیریتی، منابع انسانی، مالی و فیزیکی در جهت ارتقاء خدمات درمانی و با تاکید بر رعایت اصول رفتار حرفه ای و توجه به کرامت بیمار
3- تلاش در راستای اجرای طرح توسعه بیمارستان و اصلاح ساختار فیزیکی 
4- تلاش به منظور جلب مشارکت مردمی اعم از خیرین- حامیان و ظرفیت بخش خصوصی در مسیر اصلاح زیرساخت ها و ارتقاء خدمات
5- تلاش در جهت اجرای برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت بر اساس الگوی سیاست گذاری و برنامه های کلان بیمارستان با هماهنگی ریاست و قائم مقام مرکز.
6- اجرا، پایش و نظارت بر برنامه های تدوین شده بمنظور حصول اطمینان از اجرای موفق برنامه ها در واحدهای تحت سرپرستی
7- برنامه ریزی و هماهنگ نمودن امور بیمارستان به منظور پاسخ دهی مناسب در مواقع بحران و بلایا با هماهنگی مسئولین ذیربط
8- شرکت در جلسات و کمیته های بیمارستان و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی
9- برنامه ریزی به منظور اخذ مداوم نظرات مراجعین و بیماران بمنظور حصول اطمینان از رضایت آنان
10- کنترل و نظارت بر کار کارکنان واحدهای ذیربط و تقسیم کار و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های آن ها
11- ارائه نظرات مشورتی در خصوص انتصابات مسئولین بیمارستان به ریاست و قائم مقام مرکز.
12- تطبیق، ترویج و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به آخرین استانداردهای تعیین شده برای مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستان ها
13- انجام نظارت و رسیدگی به امور اداری، مالی، تغذیه، تأسیسات، انبار و سایر واحدهای غیردرمانی بیمارستان
14- کنترل و نظارت بر کارهای عمرانی و تعمیراتی بیمارستان و ارائه پیشنهادها و راهنمایی های لازم جهت پیشرفت بهینه در این امور
15- جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان، لوازم و تجهیزات، نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارش های لازم پیرامون این مسائل و ارائه آن به ریاست و قائم مقام بیمارستان
16- پیش بینی کلیه احتیاجات بیمارستان اعم از نیروی انسانی و منابع دیگر با هماهنگی رئیس و قائم مقام بیمارستان
17- همکاری مستمر با سایر واحدهای بیمارستان و کارشناسان مربوطه از نظر درمانی، آموزشی و اداری، مالی و فنی بیمارستان بمنظور ارتقای مستمر کیفیت خدمات بیمارستانی
18- همکاری در تهیه و تنظیم طرح های موجود و مربوط به روند خرید، توزیع، نگهداری و استفاده بهینه از منابع موجود
19- همکاری در تنظیم قراردادها، مناقصه ها، مزایده ها و پایش نحوه اجرای آن ها تحت نظر ریاست و قائم مقام بیمارستان
20- مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در حوزه مربوطه    
 توفیق روزافزون جنابعالی در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
 دکتر سید حسین صدر السادات
 رییس بیمارستان فارابی
 
انتهای پیام

ابقای دكتر بهشت‌نژاد به عنوان سردبیر نشریه ندای فارابی

 دکتر صدرالسادات رییس بیمارستان فارابی در حکمی دکتر امیر هوشنگ بهشت نژاد را در سمت سردبیر نشریه ندای فارابی ابقا کرد. 
متن ابلاغ به این شرح است: 
جناب آقای دکتر امیر هوشنگ بهشت نژاد
عضو محترم هيئت علمي شاغل در بیمارستان فارابی
با سلام و احترام
بدينوسيله با توجه به سوابق ارزنده جنابعالي در هدايت و راهبري نشريه نداي فارابي، بموجب این ابلاغ به عنوان سردبير نداي فارابي ابقا  مي‌شويد. توفيق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.
دکتر سید حسین صدر السادات
رییس بیمارستان فارابی
 
انتهای پیام

انتصاب خانم لیلا نوری مسئول گروه اپتومتری بیمارستان فارابی

انتصاب خانم لیلا نوری مسئول گروه اپتومتری بیمارستان فارابی

 دکتر سید حسین صدر السادات، رییس بیمارستان فارابی با صدور ابلاغی لیلا نوری را به سمت مسئول گروه اپتومتری بیمارستان منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، متن ابلاغ به این شرح است:
سرکار خانم لیلا نوری
کارشناس محترم بینایی سنجی بیمارستان فارابی
با سلام و احترام
     با عنایت به پیشنهاد جناب آقای دکتر حامد قاسمی رئیس محترم بخش اپتومتری و با توجه به حسن سوابق سرکار عالی، بموجب این ابلاغ بعنوان مسئول گروه اپتومتری بیمارستان فارابی منصوب می گردید. امید است با همکاری سایر اعضای واحد در جهت ارتقاء سطح آموزش، پژوهش و درمان این مجموعه نهایت تلاش و کوشش خود را مبذول دارید. توفیق روزافزون شما را از خداوند منّان خواستارم.
سید حسین صدرالسادات
رییس بیمارستان فارابی
خبر: امیدوار
انتهای پیام

انتصاب دکتر رامک روحی پور به عنوان مدیر دستیاری بیمارستان فارابی

انتصاب دکتر رامک روحی پور به عنوان مدیر دستیاری بیمارستان فارابی

 دکتر سید حسین صدر السادات، رییس بیمارستان فارابی با صدور ابلاغی دکتر رامک روحی پور عضو هیئت علمی گروه رتین رابه سمت مدیر برنامه دستیاری بیمارستان منصوب کرد.

 
 
به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، متن ابلاغ به این شرح است:
 
سرکار خانم دکتر رامک روحی پور معلائی
دانشیار و عضو محترم هیئت علمی بیمارستان فارابی
با سلام و احترام
      نظر به تجارب و سوابق ارزشمند سرکار عالی در سطوح مختلف علمی و آموزشی، بموجب این ابلاغ بعنوان مدیر دستیاری بیمارستان فارابی منصوب می¬گردید تا وظایف و امور مشروحه ذیل را به نحو شایسته بانجام رسانید. امید است با اتکال به تاییدات الهی و بهره¬گیری از دانش و تجربیات خود در جهت تحقق اهداف برنامه¬های آموزشی بیمارستان و بسط همکاریهای آموزشی بین بخشهای مرتبط، اساتید محترم و دانشجویان موفق باشید.
- برقراری ارتباط با معاونت دستیاری دانشکده پزشکی از طریق معاونت آموزشی واحد مجری طرح
- پیش بینی ظرفیت قابل قبول تعداد دستیاران مورد نیاز هر بخش و تخصص بر اساس الگوی تدوین شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی    
- توزیع دستیاران و تنظیم برنامه چرخشی آنها بر اساس پیشنهاد رئیس بخش در واحد مجری طرح
- دریافت احکام معرفی دستیاران از حوزه معاونت آموزشی بیمارستان
- نظارت بر انجام حضور و غیاب دستیاران و اعلام گزارش مربوطه به معاون آموزشی بیمارستان
- نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی اعلام شده از جانب بخشهای مختلف
- پیشنهاد تشویق و بررسی تخلفات دستیاران و اعلام آن به معاونت امور دستیاری دانشکده پزشکی از طریق معاونت آموزشی مرکز
- تدوین برنامه ارزشیابی دوره¬ای دستیاران با هماهنگی بخشهای ذیربط
- نظارت بر اجرای صحیح برنامه ارزشیابی دوره¬ای دستیاران
- گرفتن برنامه¬های ارزشیابی دوره¬ای دستیاران از بخشهای مختلف تخصصی و ارسال آن به کمیته ارزشیابی آموزشی جهت کنترل کیفی آنها
- گزارش فعالیتهای آموزشی هر عضو هیئت علمی در رابطه با ارزشیابی دوره¬ای دستیاران به کمیته نظارت مجری طرح و کمیته برنامه¬ریزی کادر
- تدوین مقررات ویژه دستیاری در هر واحد آموزشی، درمانی براساس ضوابط تصویب شده و اعلام آن به دستیاران
- صدور احکام رزیدنت ارشد هر بخش تخصصی بنا به پیشنهاد رئیس بخش مربوطه
- تنظیم و تدوین شرح وظایف دستیار ارشد در مرکز
دکتر سید حسین صدر السادات
رییس بیمارستان فارابی
خبر: امیدوار
 
انتهای پیام

انتصاب دکتر فیروزه رحیمی به عنوان مسئول واحد لیزیک بيمارستان فارابي

انتصاب دکتر فیروزه رحیمی به عنوان مسئول واحد لیزیک بيمارستان فارابي

دکتر صدرالسادات در ابلاغي دکتر فيروزه رحيمي را به عنوان مسئول واحد ليزيک اين مرکز منصوب کرد.
سرکار خانم دکتر فیروزه رحیمی
استاد و عضو محترم هیئت علمی بیمارستان فارابی
با سلام و احترام،
با توجه به حسن سوابق سرکار عالی، به موجب این ابلاغ به عنوان مسئول واحد لیزیک بیمارستان فارابی منصوب می گردید. امید است با انجام  برنامه ریزی های لازم و تعامل با سایر واحدهای ذیربط، در پیشبرد اهداف تعیین شده موفق و مؤید باشید.
 
دکتر سيد حسين صدرالسادات
سرپرست بيمارستان فارابي
خبر : عزیزی
انتهای پیام

قدردانی رییس بیمارستان فارابی از زحمات دکتر علي پور در زمان تصدي مسئوليت بخش اپتومتري

قدردانی رییس بیمارستان فارابی از زحمات دکتر علي پور در زمان تصدي مسئوليت بخش اپتومتري

دکتر سید حسین صدر السادات، رییس بیمارستان فارابی در نامه ای از زحمات ارزشمند دکتر علي پور در زمان تصدي مسئوليت واحد اپتومتري این بیمارستان قدردانی کرد. 

سرکار خانم دکتر فاطمه علی پور
استادیار و عضو محترم هیئت علمی بیمارستان فارابی
باسلام و احترام
بدینوسیله از زحمات سرکار عالی در طول دوران تصدی مسئولیت واحد اپتومتری بیمارستان فارابی تقدیر و تشکر بعمل می آید. امید است همکاری و تعامل شما در راستای تحقق اهداف این واحد درمانی همچنان تداوم داشته باشد.
  
دکتر سيد حسين صدرالسادات
سرپرست بيمارستان فارابي
انتهای پیام

انتصاب دکتر حامد قاسمی به عنوان رئیس بخش اپتومتری بیمارستان فارابی

انتصاب دکتر حامد قاسمی به عنوان رئیس بخش اپتومتری بیمارستان فارابی

دکتر صدرالسادات در ابلاغي دکتر حامد قاسمي را به عنوان رييس بخش اپتومتري اين مرکز منصوب کرد.

جناب آقاي دکتر حامد قاسمی
استادیار و عضو محترم هیئت علمی بیمارستان فارابی
با سلام و احترام،
 با توجه به حسن سوابق جنابعالی، بموجب این ابلاغ بعنوان رئیس بخش اپتومتری بیمارستان فارابی منصوب می گردید. امید است با انجام برنامه ریزی های لازم و تعامل و هماهنگی با سایر واحدها، در پیشبرد اهداف تعیین شده موفق و مؤید باشید.
 
دکتر سيد حسين صدرالسادات
سرپرست بيمارستان فارابي
انتهای پیام

قدردانی رییس بیمارستان فارابی از زحمات دکتر مقیمی برای پیشبرد اهداف آموزشی این مرکز

قدردانی رییس بیمارستان فارابی از زحمات دکتر مقیمی برای پیشبرد اهداف آموزشی این مرکز

دکتر سید حسین صدر السادات، رییس بیمارستان فارابی در نامه ای از زحمات ارزشمند دکتر ساسان مقیمی معاون آموزشی پیشین این بیمارستان قدردانی کرد. 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، متن نامه به شرح زیر است:
 
جناب آقاي دكتر ساسان مقیمی
استاد محترم گروه چشم پزشکی
 
با سلام و احترام
بیمارستان فارابی، قطب علمی چشم پزشکی،  میراث گرانبهای دهها استاد فرهیخته و صدها دانش آموخته ی توانمندی است که در همه جای جهان و ایران اسلامی به خدمت اشتغال دارند و توانسته اند بهترین مدارج علمی را کسب و درعرصه  دانش چشم پزشکی به نقش آفرینی برجسته بپردازند .  
روند پیشرفت و اعتلای چشم گیر جایگاه بیمارستان فارابی در عرصه های مختلف  آموزشی، پژوهشی و درمانی، همچنین تقویت فضای علمی و پژوهشی حاکم بر بیمارستان در پرتو الطاف بی کران الهی، مرهون مشاركت دلسوزانه و تلاش های اعضای هیئت علمی گروه چشم پزشکی در مدیریت کلان این مجموعه ارزشمند است.
بدين‌وسيله از زحمات بي‌دريغ جنابعالي در دوره تصدي معاونت آموزشی بیمارستان فارابی كه نتايج ارزشمندي در پي داشته است، سپاسگزاري مي‌نمايم.
بي‌ترديد بيمارستان فارابي و گروه چشم پزشکی همچنان از دانش و تجربيات ارزشمند جنابعالي سود خواهند برد. سلامت و توفيق روزافزون شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت مي‌نمايم.
 
دکترسید حسین صدر السادات
رئيس بیمارستان 

خبر: امیدوار
انتهای پیام

قدردانی رییس بیمارستان فارابی از زحمات دکتر لاشیئی برای پیشبرد اهداف پژوهشی این مرکز

قدردانی رییس بیمارستان فارابی از زحمات دکتر لاشیئی برای پیشبرد اهداف پژوهشی این مرکز

دکتر سيدحسين صدرالسادات در نامه ای از زحمات ارزشمند دکتر علیرضا لاشیئی معاون پژوهشی پیشین این بیمارستان قدردانی کرد. 
به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی،متن نامه به شرح زیر است:
 
جناب آقاي دكتر علیرضا لاشیئی
استاد محترم گروه چشم پزشکی
 
با سلام و احترام
بیمارستان فارابی، قطب علمی چشم پزشکی، میراث گرانبهای دهها استاد فرهیخته و صدهادانش آموخته ی توانمندی است که در همه جای جهان و ایران اسلامی به خدمت اشتغال دارند و توانسته اند بهترین مدارج علمی را کسب و درعرصه  مختلف دانش چشم پزشکی به نقش آفرینی برجسته بپردازند .  
روند پیشرفت و اعتلای چشم گیر جایگاه بیمارستان فارابی در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی و درمانی، همچنین تقویت فضای علمی و پژوهشی حاکم بر بیمارستان در پرتو الطاف بی کران الهی، مرهون مشاركت دلسوزانه و تلاش های اعضای هیئت علمی گروه چشم پزشکی در مدیریت کلان این مجموعه ارزشمند است.
بدين‌وسيله از زحمات بي‌دريغ جنابعالي در دوره تصدي معاونت  پژوهشی بیمارستان فارابی كه نتايج ارزشمندي در پي داشته است، سپاسگزاري مي‌نمايم.
بي‌ترديد بيمارستان فارابي و گروه چشم پزشکی همچنان از دانش و تجربيات ارزشمند جنابعالي سود خواهند برد. سلامت و توفيق روزافزون شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت مي‌نمايم.
 
دکترسید حسین صدر السادات
رئيس بیمارستان 
 
خبر: امیدوار
انتهای پیام

انتصاب دکتر مهدي صنعت کار به عنوان نماينده رياست و مسئول اجرايي واحد فراهم آوري سلول هاي بنيادي بيمارستان فارابي

انتصاب دکتر مهدي صنعت کار به عنوان نماينده رياست و مسئول اجرايي واحد فراهم آوري سلول هاي بنيادي بيمارستان فارابي

دکتر صدرالسادات، در ابلاغي دکتر مهدي صنعت کار را به عنوان مسئول اجرايي واحد فراهم آوري سلول هاي بنيادي اين مرکز منصوب کرد.
 
جناب آقای دکتر مهدی صنعت کار
قائم مقام محترم رئیس بیمارستان فارابی
با سلام و احترام
نظر به تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی، بموجب این ابلاغ بعنوان نماینده اینجانب و مسئول اجرائی واحد فراهم آوری سلولهای بنیادی بیمارستان فارابی منصوب می گردید تا با هماهنگی و حفظ ارتباط مستمر و تنگاتنگ با مرکز تحقیقات چشم پزشکی و معاونت پژوهشی بیمارستان و واحدهای مرتبط با حوزه مذکور و با استفاده از ظرفیتها، امکانات، تجهیزات و توانمندیهای موجود در واحد فراهم آوری سلولهای بنیادی، در مسیر تعالی و ارتقاء کارهای پژوهشی و تحقیقاتی بیمارستان نهایت توان و تلاش خود را مبذول دارید. ضروری است گزارش پیشرفت و مستمر بصورت دوره ای در خصوص نتایج حاصله و سطح دستیابی به اهداف تعیین شده، به بنده ارائه شود. توفیق روزافزون شما را از خداوند منان مسئلت دارم.
 
                                                                          دکتر سيد حسين صدرالسادات
                                                                          سرپرست بيمارستان فارابي
انتهای پیام

صفحات