انتصابات

ابقای دكتر بهشت‌نژاد به عنوان سردبیر نشریه ندای فارابی

 دکتر صدرالسادات رییس بیمارستان فارابی در حکمی دکتر امیر هوشنگ بهشت نژاد را در سمت سردبیر نشریه ندای فارابی ابقا کرد. 
متن ابلاغ به این شرح است: 
جناب آقای دکتر امیر هوشنگ بهشت نژاد
عضو محترم هيئت علمي شاغل در بیمارستان فارابی
با سلام و احترام
بدينوسيله با توجه به سوابق ارزنده جنابعالي در هدايت و راهبري نشريه نداي فارابي، بموجب این ابلاغ به عنوان سردبير نداي فارابي ابقا  مي‌شويد. توفيق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.
دکتر سید حسین صدر السادات
رییس بیمارستان فارابی
 
انتهای پیام

انتصاب خانم لیلا نوری مسئول گروه اپتومتری بیمارستان فارابی

انتصاب خانم لیلا نوری مسئول گروه اپتومتری بیمارستان فارابی

 دکتر سید حسین صدر السادات، رییس بیمارستان فارابی با صدور ابلاغی لیلا نوری را به سمت مسئول گروه اپتومتری بیمارستان منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، متن ابلاغ به این شرح است:
سرکار خانم لیلا نوری
کارشناس محترم بینایی سنجی بیمارستان فارابی
با سلام و احترام
     با عنایت به پیشنهاد جناب آقای دکتر حامد قاسمی رئیس محترم بخش اپتومتری و با توجه به حسن سوابق سرکار عالی، بموجب این ابلاغ بعنوان مسئول گروه اپتومتری بیمارستان فارابی منصوب می گردید. امید است با همکاری سایر اعضای واحد در جهت ارتقاء سطح آموزش، پژوهش و درمان این مجموعه نهایت تلاش و کوشش خود را مبذول دارید. توفیق روزافزون شما را از خداوند منّان خواستارم.
سید حسین صدرالسادات
رییس بیمارستان فارابی
خبر: امیدوار
انتهای پیام

انتصاب دکتر رامک روحی پور به عنوان مدیر دستیاری بیمارستان فارابی

انتصاب دکتر رامک روحی پور به عنوان مدیر دستیاری بیمارستان فارابی

 دکتر سید حسین صدر السادات، رییس بیمارستان فارابی با صدور ابلاغی دکتر رامک روحی پور عضو هیئت علمی گروه رتین رابه سمت مدیر برنامه دستیاری بیمارستان منصوب کرد.

 
 
به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، متن ابلاغ به این شرح است:
 
سرکار خانم دکتر رامک روحی پور معلائی
دانشیار و عضو محترم هیئت علمی بیمارستان فارابی
با سلام و احترام
      نظر به تجارب و سوابق ارزشمند سرکار عالی در سطوح مختلف علمی و آموزشی، بموجب این ابلاغ بعنوان مدیر دستیاری بیمارستان فارابی منصوب می¬گردید تا وظایف و امور مشروحه ذیل را به نحو شایسته بانجام رسانید. امید است با اتکال به تاییدات الهی و بهره¬گیری از دانش و تجربیات خود در جهت تحقق اهداف برنامه¬های آموزشی بیمارستان و بسط همکاریهای آموزشی بین بخشهای مرتبط، اساتید محترم و دانشجویان موفق باشید.
- برقراری ارتباط با معاونت دستیاری دانشکده پزشکی از طریق معاونت آموزشی واحد مجری طرح
- پیش بینی ظرفیت قابل قبول تعداد دستیاران مورد نیاز هر بخش و تخصص بر اساس الگوی تدوین شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی    
- توزیع دستیاران و تنظیم برنامه چرخشی آنها بر اساس پیشنهاد رئیس بخش در واحد مجری طرح
- دریافت احکام معرفی دستیاران از حوزه معاونت آموزشی بیمارستان
- نظارت بر انجام حضور و غیاب دستیاران و اعلام گزارش مربوطه به معاون آموزشی بیمارستان
- نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی اعلام شده از جانب بخشهای مختلف
- پیشنهاد تشویق و بررسی تخلفات دستیاران و اعلام آن به معاونت امور دستیاری دانشکده پزشکی از طریق معاونت آموزشی مرکز
- تدوین برنامه ارزشیابی دوره¬ای دستیاران با هماهنگی بخشهای ذیربط
- نظارت بر اجرای صحیح برنامه ارزشیابی دوره¬ای دستیاران
- گرفتن برنامه¬های ارزشیابی دوره¬ای دستیاران از بخشهای مختلف تخصصی و ارسال آن به کمیته ارزشیابی آموزشی جهت کنترل کیفی آنها
- گزارش فعالیتهای آموزشی هر عضو هیئت علمی در رابطه با ارزشیابی دوره¬ای دستیاران به کمیته نظارت مجری طرح و کمیته برنامه¬ریزی کادر
- تدوین مقررات ویژه دستیاری در هر واحد آموزشی، درمانی براساس ضوابط تصویب شده و اعلام آن به دستیاران
- صدور احکام رزیدنت ارشد هر بخش تخصصی بنا به پیشنهاد رئیس بخش مربوطه
- تنظیم و تدوین شرح وظایف دستیار ارشد در مرکز
دکتر سید حسین صدر السادات
رییس بیمارستان فارابی
خبر: امیدوار
 
انتهای پیام

انتصاب دکتر فیروزه رحیمی به عنوان مسئول واحد لیزیک بيمارستان فارابي

انتصاب دکتر فیروزه رحیمی به عنوان مسئول واحد لیزیک بيمارستان فارابي

دکتر صدرالسادات در ابلاغي دکتر فيروزه رحيمي را به عنوان مسئول واحد ليزيک اين مرکز منصوب کرد.
سرکار خانم دکتر فیروزه رحیمی
استاد و عضو محترم هیئت علمی بیمارستان فارابی
با سلام و احترام،
با توجه به حسن سوابق سرکار عالی، به موجب این ابلاغ به عنوان مسئول واحد لیزیک بیمارستان فارابی منصوب می گردید. امید است با انجام  برنامه ریزی های لازم و تعامل با سایر واحدهای ذیربط، در پیشبرد اهداف تعیین شده موفق و مؤید باشید.
 
دکتر سيد حسين صدرالسادات
سرپرست بيمارستان فارابي
خبر : عزیزی
انتهای پیام

قدردانی رییس بیمارستان فارابی از زحمات دکتر علي پور در زمان تصدي مسئوليت بخش اپتومتري

قدردانی رییس بیمارستان فارابی از زحمات دکتر علي پور در زمان تصدي مسئوليت بخش اپتومتري

دکتر سید حسین صدر السادات، رییس بیمارستان فارابی در نامه ای از زحمات ارزشمند دکتر علي پور در زمان تصدي مسئوليت واحد اپتومتري این بیمارستان قدردانی کرد. 

سرکار خانم دکتر فاطمه علی پور
استادیار و عضو محترم هیئت علمی بیمارستان فارابی
باسلام و احترام
بدینوسیله از زحمات سرکار عالی در طول دوران تصدی مسئولیت واحد اپتومتری بیمارستان فارابی تقدیر و تشکر بعمل می آید. امید است همکاری و تعامل شما در راستای تحقق اهداف این واحد درمانی همچنان تداوم داشته باشد.
  
دکتر سيد حسين صدرالسادات
سرپرست بيمارستان فارابي
انتهای پیام

انتصاب دکتر حامد قاسمی به عنوان رئیس بخش اپتومتری بیمارستان فارابی

انتصاب دکتر حامد قاسمی به عنوان رئیس بخش اپتومتری بیمارستان فارابی

دکتر صدرالسادات در ابلاغي دکتر حامد قاسمي را به عنوان رييس بخش اپتومتري اين مرکز منصوب کرد.

جناب آقاي دکتر حامد قاسمی
استادیار و عضو محترم هیئت علمی بیمارستان فارابی
با سلام و احترام،
 با توجه به حسن سوابق جنابعالی، بموجب این ابلاغ بعنوان رئیس بخش اپتومتری بیمارستان فارابی منصوب می گردید. امید است با انجام برنامه ریزی های لازم و تعامل و هماهنگی با سایر واحدها، در پیشبرد اهداف تعیین شده موفق و مؤید باشید.
 
دکتر سيد حسين صدرالسادات
سرپرست بيمارستان فارابي
انتهای پیام

قدردانی رییس بیمارستان فارابی از زحمات دکتر مقیمی برای پیشبرد اهداف آموزشی این مرکز

قدردانی رییس بیمارستان فارابی از زحمات دکتر مقیمی برای پیشبرد اهداف آموزشی این مرکز

دکتر سید حسین صدر السادات، رییس بیمارستان فارابی در نامه ای از زحمات ارزشمند دکتر ساسان مقیمی معاون آموزشی پیشین این بیمارستان قدردانی کرد. 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، متن نامه به شرح زیر است:
 
جناب آقاي دكتر ساسان مقیمی
استاد محترم گروه چشم پزشکی
 
با سلام و احترام
بیمارستان فارابی، قطب علمی چشم پزشکی،  میراث گرانبهای دهها استاد فرهیخته و صدها دانش آموخته ی توانمندی است که در همه جای جهان و ایران اسلامی به خدمت اشتغال دارند و توانسته اند بهترین مدارج علمی را کسب و درعرصه  دانش چشم پزشکی به نقش آفرینی برجسته بپردازند .  
روند پیشرفت و اعتلای چشم گیر جایگاه بیمارستان فارابی در عرصه های مختلف  آموزشی، پژوهشی و درمانی، همچنین تقویت فضای علمی و پژوهشی حاکم بر بیمارستان در پرتو الطاف بی کران الهی، مرهون مشاركت دلسوزانه و تلاش های اعضای هیئت علمی گروه چشم پزشکی در مدیریت کلان این مجموعه ارزشمند است.
بدين‌وسيله از زحمات بي‌دريغ جنابعالي در دوره تصدي معاونت آموزشی بیمارستان فارابی كه نتايج ارزشمندي در پي داشته است، سپاسگزاري مي‌نمايم.
بي‌ترديد بيمارستان فارابي و گروه چشم پزشکی همچنان از دانش و تجربيات ارزشمند جنابعالي سود خواهند برد. سلامت و توفيق روزافزون شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت مي‌نمايم.
 
دکترسید حسین صدر السادات
رئيس بیمارستان 

خبر: امیدوار
انتهای پیام

قدردانی رییس بیمارستان فارابی از زحمات دکتر لاشیئی برای پیشبرد اهداف پژوهشی این مرکز

قدردانی رییس بیمارستان فارابی از زحمات دکتر لاشیئی برای پیشبرد اهداف پژوهشی این مرکز

دکتر سيدحسين صدرالسادات در نامه ای از زحمات ارزشمند دکتر علیرضا لاشیئی معاون پژوهشی پیشین این بیمارستان قدردانی کرد. 
به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی،متن نامه به شرح زیر است:
 
جناب آقاي دكتر علیرضا لاشیئی
استاد محترم گروه چشم پزشکی
 
با سلام و احترام
بیمارستان فارابی، قطب علمی چشم پزشکی، میراث گرانبهای دهها استاد فرهیخته و صدهادانش آموخته ی توانمندی است که در همه جای جهان و ایران اسلامی به خدمت اشتغال دارند و توانسته اند بهترین مدارج علمی را کسب و درعرصه  مختلف دانش چشم پزشکی به نقش آفرینی برجسته بپردازند .  
روند پیشرفت و اعتلای چشم گیر جایگاه بیمارستان فارابی در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی و درمانی، همچنین تقویت فضای علمی و پژوهشی حاکم بر بیمارستان در پرتو الطاف بی کران الهی، مرهون مشاركت دلسوزانه و تلاش های اعضای هیئت علمی گروه چشم پزشکی در مدیریت کلان این مجموعه ارزشمند است.
بدين‌وسيله از زحمات بي‌دريغ جنابعالي در دوره تصدي معاونت  پژوهشی بیمارستان فارابی كه نتايج ارزشمندي در پي داشته است، سپاسگزاري مي‌نمايم.
بي‌ترديد بيمارستان فارابي و گروه چشم پزشکی همچنان از دانش و تجربيات ارزشمند جنابعالي سود خواهند برد. سلامت و توفيق روزافزون شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت مي‌نمايم.
 
دکترسید حسین صدر السادات
رئيس بیمارستان 
 
خبر: امیدوار
انتهای پیام

انتصاب دکتر مهدي صنعت کار به عنوان نماينده رياست و مسئول اجرايي واحد فراهم آوري سلول هاي بنيادي بيمارستان فارابي

انتصاب دکتر مهدي صنعت کار به عنوان نماينده رياست و مسئول اجرايي واحد فراهم آوري سلول هاي بنيادي بيمارستان فارابي

دکتر صدرالسادات، در ابلاغي دکتر مهدي صنعت کار را به عنوان مسئول اجرايي واحد فراهم آوري سلول هاي بنيادي اين مرکز منصوب کرد.
 
جناب آقای دکتر مهدی صنعت کار
قائم مقام محترم رئیس بیمارستان فارابی
با سلام و احترام
نظر به تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی، بموجب این ابلاغ بعنوان نماینده اینجانب و مسئول اجرائی واحد فراهم آوری سلولهای بنیادی بیمارستان فارابی منصوب می گردید تا با هماهنگی و حفظ ارتباط مستمر و تنگاتنگ با مرکز تحقیقات چشم پزشکی و معاونت پژوهشی بیمارستان و واحدهای مرتبط با حوزه مذکور و با استفاده از ظرفیتها، امکانات، تجهیزات و توانمندیهای موجود در واحد فراهم آوری سلولهای بنیادی، در مسیر تعالی و ارتقاء کارهای پژوهشی و تحقیقاتی بیمارستان نهایت توان و تلاش خود را مبذول دارید. ضروری است گزارش پیشرفت و مستمر بصورت دوره ای در خصوص نتایج حاصله و سطح دستیابی به اهداف تعیین شده، به بنده ارائه شود. توفیق روزافزون شما را از خداوند منان مسئلت دارم.
 
                                                                          دکتر سيد حسين صدرالسادات
                                                                          سرپرست بيمارستان فارابي
انتهای پیام

انتصاب دکتر محمد طاهر رجبی به عنوان معاون پژوهشی بیمارستان فارابی

انتصاب دکتر محمد طاهر رجبی به عنوان معاون پژوهشی بیمارستان فارابی

دکتر صدرالسادات رئیس بیمارستان فارابی ، در ابلاغی دکتر محمد طاهر رجبی دانشیار بخش اربیت بیمارستان را به سمت معاون پژوهشی این مرکز منصوب کرد.
جناب آقای دکتر محمدطاهر رجبی
دانشیار و عضو محترم هیئت علمی بیمارستان فارابی 
با سلام و احترام
      نظر به تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی در سطوح مختلف علمی و آموزشی، به موجب این ابلاغ بعنوان معاون پژوهشی بیمارستان فارابی منصوب می گردید تا وظایف و امور مشروحه ذیل را به نحو شایسته به انجام رسانید. امید است با اتکال به تاییدات الهی و بهره-گیری از دانش و تجربیات خود در جهت تحقق اهداف برنامه¬های پژوهشی و تحقیقاتی بیمارستان موفق و موید باشید.
 
1. حمایت و تسهیل انجام پژوهشهای بالینی در بیمارستان و فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز این پژوهش ها
        1-1. هماهنگی جهت جذب منابع و حمایت مالی پژوهشهای مورد نیاز بیمارستان
        2-1. تلاش در جهت جذب منابع، حمایت مالی و استفاده از مشاور زبان انگلیسی برای نگارش مقالات و ارسال آن به مجلات
        3-1. تلاش برای جذب منابع مالی از طریق خیرین، شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی با رعایت چارچوب های مربوطه 
        4-1. هماهنگی جهت استفاده از مشاوره نیروهای متخصص در زمینه اپیدمیولوژی و آمار برای طراحی صحیح، آنالیز، تایید و ثبت طرح های پژوهشی و پایان نامه ها 
        5-1. هماهنگی جهت استفاده از نیروی کارشناسی آشنا با پژوهش برای همکاری در انجام طرحهای پژوهشی و پایان نامه ها در بیمارستان    
2. حمایت و تسهیل اجرای مطالعات Health System Research (HSR) در محیط بیمارستان
3. اجرای برنامه های توانمندسازی اعضای هیئت علمی بالینی در زمینه طراحی و اجرای پژوهش     
4. نظارت بر رعایت موازین اخلاق در پژوهش در بیمارستان     
5. راهنمایی اعضای هیأت علمی در تهیه رزومه و ثبت در سایت بیمارستان و دانشگاه 
6. تعریف و به روز رسانی مستمر بخش پژوهشی در سایت بیمارستان
7. پیگیری تجهيز و برنامه ریزی و نظارت بر اداره كتابخانه بيمارستان
8. مشارکت در فعالیت های واحد IT و سیستم HIS بیمارستان برای ارتقای مدیریت داده های بالینی و استفاده از آنها برای پژوهش
9. تهيه گزارش فعالیت های پژوهشی بیمارستان براي مراجع بالاتر 
10. همکاری و تعامل با مرکز تحقیقات چشم پزشکی
11. انجام سایر وظایف محوله از طرف رئیس بیمارستان
                                                                                                                دکتر سید حسین صدرالسادات
                                                                                                            سرپرست ریاست بیمارستان فارابی
خبر: عزیزی
انتهای پیام

صفحات