اداری

ارزشیابی کیفی مرکز تحقیقات چشم بیمارستان فارابی انجام شد

ارزشیابی کیفی مرکز تحقیقات چشم بیمارستان فارابی انجام شد

رییس بیمارستان فارابی: امیدواریم با رهنمود هایی که در ارزشیابی ارائه می شود، مرکز تحقیقات چشم در آینده جایگاه برتری را کسب نماید تا همه و به ویژه بیماران و مراکز علمی از نتایج آن بهره مند شوند.

 عملکرد مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران روز سه شنبه 5 بهمن 1395 توسط گروه ارزشیابی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارزشیابی شد.
دکتر سید حسین صدر السادات، رییس بیمارستان فارابی، در ابتدای جلسه ارزشیابی با خوشامد گویی به گروه ارزیاب؛ از تلاش های تمام افرادی که در تاسیس و توسعه مرکز تحقیقات چشم پزشکی سهم داشته اند از جمله دکتر حسن قاضی زاده هاشمی، دکترعلی صادقی طاری و دکتر محمد ریاضی اصفهانی قدردانی کرد.
وی همچنین به نقش ویژه دکتر جباروند در این زمینه اشاره کرد و گفت: ایشان در طی مدت نسبتا طولانی که از عمر مرکز تحقیقات چشم پزشکی می گذرد، توجه خاص و حمایت همه جانبه ای از این مرکز داشته و کمک شایانی برای فراهم نمودن امکانات و رشد آن نموده اند. 
دکتر صدر السادات اظهار داشت: مرکز تحقیقات چشم پزشکی در زمان ریاست دکتر لاشیئی نیز با قوت به کار خود ادامه داده است.
رییس بیمارستان فارابی همجواری مرکز تحقیقات چشم پزشکی با بیمارستان فارابی را یک نقطه مثبت برای آن ارزیابی نمود و افزود: متاسفانه مرکز تحقیقات فاقد بودجه مستقل است و اگر امکانات بیمارستان فارابی نباشد عملا قادر به ادامه حیات نخواهد بود.
 وی اضافه کرد: امکاناتی که در بازدید میدانی از بخش های تحقیقاتی خواهید دید توسط بیمارستان فارابی در زمان ریاست دکتر جباروند تهیه شده است که انصافا کاری بزرگ و دشوار بوده است و جای تقدیر دارد.
دکتر صدرالسادات با بیان اینکه کمک های بیمارستان فارابی به مرکز تحقیقات تا زمان اختصاص بودجه مستقل همچنان ادامه خواهد یافت، ابراز امیدواری کرد: تیم ارزیابی مسئله لزوم اختصاص بودجه به مرکز تحقیقات را منعکس نماید.
وی با اشاره به ماهیت کارهای پژوهشی که نتایجی ناملموس و دیربازده برای مدیران دارند گفت:  همین موضوع موجب کم لطفی مدیران درحمایت از بخش های پژوهشی می شود ولی ما مرکز تحقیقات چشم پزشکی را جزئی از بیمارستان می دانیم و با قوت از آن حمایت می کنیم .
دکتر صدر السادات ابراز امیدواری کرد با رهنمود هایی که در این بازدید ارائه می شود مرکز تحقیقات در آینده جایگاه برتری را کسب نماید تا همه و به ویژه بیماران و مراکز علمی از نتایج آن بهره مند شوند.
در ادامه دکتر علیرضا لاشیئی، رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه نیز ضمن خوشامدگویی از فرصت ایجاد شده برای آشنایی با شیوه جدید ارزشیابی مراکز تحقیقاتی ابراز خشنودی کرد و از تلاش ها و همکاری دکتر جباروند در حمایت مادی و معنوی از این مرکز تقدیر نمود.
وی همچنین از دکتر صدرالسدات رییس جدید بیمارستان فارابی و دکتر فخرایی مدیر جدید گروه چشم پزشکی به خاطر همکاری با مرکز تحقیقات تشکر کرد و آن را تنها سرمایه مرکز دانست.
دکتر لاشیئی افزود: ما هم خود را از بدنه فارابی می دانیم کما اینکه فعالیت های مرکز تحقیقات عمدتا توسط اعضای هیئت علمی آموزشی بیمارستان فارابی انجام می شود. 
وی یادی از دکتر صادقی طاری و دکتر ریاضی روسای پیشین مرکز تحقیقات چشم پزشکی نمود و تاریخچه کوتاهی از تاسیس و روند رشد آن را ارائه کرد. 
رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی گفت: تا همین اواخر معاونت پژوهشی بیمارستان و مرکز تحقیقات با هم و به صورت ادغام شده فعالیت می کردند. بخشی از فعالیت ها مربوط به پایان نامه های دستیاری، فلوشیپی و دانشجویی بود و بخشی هم مربوط به فعالیت های کلان و استراتژیکی است که بر اساس نقشه راه مرکز تحقیقات برنامه ریزی و اجرا می شد؛ مثل اعتبار بخشی بخش تحقیقات و Transitional  Ophthalmology و بحث ارتباط با علوم پایه .
وی تاسیس پژوهشکده بینایی را در راستای همین دیدگاه کلان و آینده نگر دانست که به عملی شدن اهداف تعیین شده کمک شایانی نموده است. 
دکتر لاشیئی در ادامه اظهار داشت: با تغییرات اخیر سیستم مدیریتی بیمارستان و گروه چشم پزشکی، بخش های دانشجویی و دستیاری به معاونت پژوهشی بیمارستان محول شده و مرکز تحقیقات چشم پزشکی در مباحث مرتبط با قطب علمی و آزمایشگاه جمعیتی و ... مشارکت خواهد داشت.
وی همچنین توضیحاتی در مورد ساختار شورای پژوهشی بیمارستان ارائه کرد.
در ارزشیابی مرکز تحقیقات چشم پزشکی طبق برنامه طراحی شده، تاریخچه ای از تاسیس و توسعه مرکز تحقیقات چشم پزشکی، شاخص های کیفی و کارنامه عملکرد ارائه شد. سپس ارزیابان از کریدور سیمای کیفی عملکرد مرکز تحقیقات بازدید کردند و با حضور در پژوهشکده علوم بینایی و واحد فراهم آوری سلول های بنیادی با زیر ساخت ها و آزمایشگاه های پژوهشی مرکز تحقیقات چشم پزشکی آشنا شدند. 
درتیم ارزشیابی کیفی دکتر رضا دانا مسئول بخش چشم پزشکی موسسه توسعه و تحقیقات دانشگاه هاروارد؛ دکتر اولیاء، باقری و فلاحت کارشناسان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دکتر احمدیه و دکتر نیک اقبالی از دانشگاه های شهید بهشتی و علوم پزشکی ایران حضورداشتند. 
دکتر صدر السادات رییس بیمارستان فارابی، دکتر لاشیئی، رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی؛ دکترفخرایی، مدیر گروه چشم پزشکی؛ دکتر قاسمی و دکتر رجبی معاونین آموزشی و پزوهشی بیمارستان فارابی، دکتر سید فرزاد محمدی و دکتر روحی پور معاونین پژوهشی و بین الملل مرکز تحقیقات چشم پزشکی؛ دکتر جباروند،دکتر ناصر هاشمیان و دکتر علیپور اعضای هیئت علمی بیمارستان فارابی و جمعی از پژوهشگران مرکز تحقیقات چشم پزشکی در این ارزیابی حضور داشتند و به سوالات ارزشیابان پاسخ دادند.  
خبر: امیدوار
عکس: قاضی میر سعید -  امیدوار
انتهای پیام

ارزیابی عملکرد بیمارستان فارابی در حوزه صیانت از حقوق شهروندی

ارزیابی عملکرد بیمارستان فارابی در حوزه صیانت از حقوق شهروندی

گروه ارزیاب دانشگاه ، اقدامات بیمارستان فارابی درحوزه صیانت از حقوق شهروندی را قابل قبول خواند.

کارشناسان دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی تهران روز یکشنبه 3بهمن 1395 با حضور در بیمارستان فارابی عملکرد این بیمارستان را در حوزه صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی ارزیابی کردند.
این گروه سه نفره متشکل از دکتر حیدری، مهندس ندیری و مهندس شایگان، کارشناسان دفتربازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه ابتدا در جلسه ای با حضور دکتر صنعتکار قائم مقام ریاست بیمارستان فارابی شرکت کردند. 
دکتر حیدری در این جلسه تصریح کرد: خوشبختانه بیمارستان فارابی در این حوزه از جایگاه خوبی برخوردار است و اقدامات قابل قبولی انجام شده است.
وی با بیان این که مسئله حقوق شهروندی مورد تاکید شخص ریاست جمهوری است و وزارت کشور و استانداری ها مسئولیت ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی را در این زمینه بر عهده دارند افزود: با توجه به ارزیابی دستگاه های اجرایی کشور در ابتدای سال آینده، دفتر بازرسی دانشگاه تصمیم گرفت بر اساس دستورالعمل ابلاغی و چک لیست ارسالی مراکز تحت پوشش را ارزیابی نموده و اشکالات موجود را منعکس نماید. 
وی همچنین بر لزوم نظارت و ارزیابی مستمر در این حوزه تاکید کرد و اظهار داشت: نهادينه شدن قوانين و صيانت از حقوق شهروندي زمینه افزايش سطح رضايتمندي مردم و حل بسیاری از معضلات اجتماعی را فراهم مي کند.
دکترحیدری گفت: مراکز باید کیفی سازی حقوق شهروندی در کنار توجه به محتوای شاخص های کمی  صیانت از حقوق شهروندی را در دستور کار خود قرار دهند.
گروه ارزیاب سپس در مورد شاخص های حوزه صیانت از حقوق شهروندی با مسئولین و کارشناسان مرتبط  به گفتگو پرداخت و مستندات موجود را بررسی نمود.
در ادامه کارشناسان دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه به بازدید میدانی اقدامات انجام گرفته توسط بیمارستان فارابی در حوزه صیانت از حقوق شهروندی پرداختند. 
خبر : امیدوار
عکس: قاضی میر سعید-امیدوار
انتهای پیام

برگزاری مانور عملیاتی پاسخ به حوادث در بیمارستان فارابی

 
 
 
به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی،در سالروز واقعه زلزله بم و با هدف سنجش میزان آمادگی بیمارستان فارابی و سازمان های امدادی منطقه در هنگام بروز بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه؛ مانور بحران با عنوان "آتش سوزی"، روز یکشنبه ۵ دی ۱۳۹5در بیمارستان فارابی برگزار شد . 
ارزیابی میزان آمادگی نیروهای امداد رسان و بررسی عکس العمل زمان رسیدن به محل حادثه، از اهم اهداف برگزاری این عملیات تمرینی بود.
طبق سناریوی طراحی شده و با اعلام کد حادثه در ساعت ده و سی دقیقه صبح، نیروهای شرکت کننده در مانور همراه با امکانات مورد نیاز در صحنه حاضر شدند وعملیات اطفای حریق و تخلیه کارکنان و مراجعین توسط تیم بحران و تیم آتش نشانی بیمارستان و نیروهای ایستگاه ۵ آتش نشانی انجام شد.
خبر: امیدوار
عکس: امیدوار- قاضی میرسعید
 
انتهای پیام

برگزاری مراسم بزرگداشت روز حسابدار دردانشگاه

برگزاری مراسم بزرگداشت روز حسابدار دردانشگاه

رییس دانشگاه در مراسم بزرگداشت روز حسابدار، تلاش مستمر کارکنان حوزه مالی در استقرار نظام حسابداری تعهدی را با اهمیت دانست.
به گزارش مدیریت امور مالی دانشگاه، سومین جشن بزرگداشت روز حسابدار در دانشگاه علوم پزشکی تهران، به‌پاس قدردانی از زحمات یک‌ساله کارکنان مالی دانشگاه، همدلی، یکپارچگی و تعامل مستمر این کارکنان برای سومین سال متوالی، عصر روز یکشنبه 28 آذر 95، در سالن آمفی‌تئاتر ستاد دانشگاه برگزار شد.
دکتر جعفریان رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران، در این مراسم ضمن تبریک میلاد پیامبر رحمت (ص) و امام جعفر صادق (ع) به عنوان زینت بخش ایام ربیع الاول، به اجرای حسابداری تعهدی توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان اولین سازمانی که برنامه را پیگیری، اجرا و به نتیجه رسانداشاره  کرد وآن را حرکتی تعیین کننده و بزرگ خواند و گفت: حسابداری تعهدی برای ما که تصمیم‌گیری می‌کنیم، یک ابزار مدیریتی بسیار ارزشمند است. برای اینکه بدانیم در چه شرایطی حرکت می‌کنیم و کجای عملیات مالی قرارگرفته‌ایم. وضع درآمدهایمان به چه نحوی است و درنهایت قیمت تمام‌شده یک خدمت چیست، راهی به‌جز این مسیر وجود نداشت که طبعاً راه دشواری برای دانشگاه بود.
رییس دانشگاه با بیان اینکه در حال حاضر در مدت زمانی کوتاه می‌توان اطلاعاتی مورد نیاز را از مدیریت مالی اخذ کردگفت: قبل از اجرای سیستم تعهدی وقتی اوضاع مالی را می‌پرسیدم، میزان تعهدات، میزان نقدی دانشگاه، بدهی‌ها و سایر اطلاعات مالی کاملاً مشخص نبود. عملاً بدون حسابداری تعهدی از گردش مالی خبر نداشتیم و کل اطلاعاتی که از مجموعه مالی دانشگاه داشتیم، شامل یک دفتر حسابداری و دسته ای از اعداد و ارقام بود.
دکتر جعفریان بابیان اینکه قضاوت مدیران بر اساس اطلاعات ثبت شده در نرم‌افزار مالی است، گفت: نرم‌افزار به‌تنهایی کارایی نداردو  از حسابدار انتظار می رود تا در عین درستکاری، در ثبت اطلاعات دقت داشته باشد. دقت عملیاتی ما حاصل تلاش شما است و به دلیل زحمات شما است که هنگام پاسخگویی به دیوان محاسبات و بازرسی، آمار درستی داریم.
وی ضمن تشکر از زحمات کسانی که در طراحی این کار و عملی شدن ایده  شراکت داشتند،  تصریح کرد: این نرم‌افزار، نرم‌افزاری قابل‌اعتماد است که از خارج از سازمان نیز متقاضی دارد. هدف ما پیشرفت داشگاه و به طریق اولی کشور است. همه باید در شغلی که داریم علاوه بر کسب درآمد به فکر پیشرفت کشور باشیم .اگر همه ما این دیدگاه را داشته باشیم، شک نکنید که ایرانی بسیار آبادتر و سرافرازتر از آنچه اکنون وجود دارد، خواهیم داشت.
نقش حمایت مسئولان دانشگاه در پیشرفت حوزه مالی
در بخشی از این مراسم، حمید رنجبر رییس حسابداری فارابی به نمایندگی از حسابداران سخنان خود را با ذکرحدیثی گوهربار از پیامبر اکرم (ص) مبنی بر این که "خویشتن را محاسبه کنید قبل از آنکه به‌حساب شما برسند و خویش را وزن کنید قبل از آنکه شمارا وزن کنند و آماده شوید براى عرضه بزرگ در قیامت"، آغاز کرد و در ادامه از اهمیت علم حسابداری ی بر تصمیمات اقتصادی کشور و کاربرد آن در سازمان سخن گفت. 
وی استفاده هوشمندانه از حسابداری در موارد مختلف و ارتقاء نرم‌افزاری حسابداری را از مهم‌ترین اتفاقات اخیر دانست و بابیان اینکه اگر حمایت مسئولان دانشگاه نبود این امکان پیشرفت وجود نداشت، به نمایندگی از حسابداران دانشگاه از زحمات مدیر امور مالی دانشگاه تشکر کرد. 
رنجبر ابراز امیدواری کرد تا حسابداران با استفاده از تجربه خود گام‌های مستحکم‌تری برای تداوم حسابداری تعهدی بردارند.
اعطای نشان افتخار دانشگاه به فعالان عرصه حسابداری تعهدی
در پایان این مراسم، نشان افتخار دانشگاه علوم پزشکی تهران به دکتر ابوالحلاج رییس بودجه پایش عملکرد وزارت بهداشت، دکتر خردمند معاون بین‌الملل دانشگاه، دکتر بیگلر مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، دکتر خراسانی ریاست مجتمع بیمارستانی امام خمینی به عنوان بزرگان و بنیان‌گذاران حسابداری تعهدی دانشگاه، تقدیم شد.
همچنین از زحمات بازنشسته‌های سال 94 شامل میر یوسف مهاجر، علیرضا عباسی، حسن رجبی، عباس باصری، محمدرضا قاضی، حسین شریف‌زاده، عبدالمجید علیدادی، علی صادقیان با اهدا لوح تقدیر، قدردانی شد.
در ادامه چهار تن از کارکنان حوزه مالی به‌عنوان حسابدار نمونه تقدیر شدند. این چهار تن در حوزه بیمارستان‌ها، مریم روحانی رییس امور مالی بیمارستان شریعتی، در حوزه معاونت‌ها و شبکه‌ها، محمد اسماعیلی رییس امور مالی معاونت درمان دانشگاه، در حوزه دانشکده‌ها امیرحسین امینی رییس امور مالی دانشکده پیراپزشکی و در حوزه ستادی فرشیده امین زاده رییس اداره حسابداری پرسنل مدیریت امور مالی بودند. 
مراسم با پخش کلیپ و رونمایی از ماژول تحت وب حقوق و دستمزد و سامانه حسابداری تعهدی به پایان رسید.
توضیح این که در این مراسم، دکتر جعفریان رییس دانشگاه، دکتر توکلی معاون توسعه، آزاده چترروز مدیر امور مالی، دکتر مسعود ابوالحلاج رییس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت و کارکنان حوزه مالی دانشگاه شرکت داشتند.  
خبر:امیدوار به نقل از روابط عمومی مدیریت مالی دانشگاه
عکس: جمشید ربیعی
 
انتهای پیام

برگزاری کميته عوارض و آسيب شناسی بیمارستان فارابی

گالری عکس
به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، کمیته آسیب شناسی، عوارض و مرگ و میر این مرکز روز چهار شنبه 1 دی ماه 1395 با حضور دکتر صنعتکار قائم مقام رییس بیمارستان در سالن کنفرانس بخش اورژانس برگزار شد. 
در این جلسه  نحوه برخورد قانونی با بیمارانی که با علائم مرگ به اورژانس مراجعه می کنند،  انتقال جسد به سردخانه، تحویل جسد به خانواده و انتقال جسد به بهشت زهرا مطرح و دکتر صنعتکار، قائم مقام رییس بیمارستان و متخصص بیهوشی، دکتر شاوردی مسئول فنی شیفت صبح بیمارستان، منتی مسئول امور حقوقی ، رضایی، مدیر پرستاری ، دکتر طباطبایی رییس بخش اورژانس، دکتر اسدی آملی پاتولوژیست مسئول آزمایشگاه و دکتر فاطمی متخصص داخلی نظرات خود را پیرامون این مسائل مطرح نمودند.
در پایان مقرر شد:
در صورت بروز موارد فوق ، بر اساس پروتکل های موجود اقدام شود.
در صورت هرگونه ابهام، با پزشکی قانونی مشاوره صورت گیرد.
پروتکل های موجود با مدیران کشیک و سوپروایزرها مرور شود. 

در صورت بروز موارد فوق، متخصص یا دستیار داخلی برای تایید مرگ حضور یابد.
خبر و عکس: امیدوار

انتهای پیام

برگزاری کارگروه صيانت از حقوق شهروندی در بیمارستان فارابی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی،کمیته صیانت از حقوق شهروندی این مرکز، روز سه شنبه 30 آذر1395 با حضور دکتر مهدی صنعت کار، قائم مقام رییس بیمارستان تشکیل جلسه داد.
در این نشست که در آستانه ارزیابی بیمارستان در حوزه صیانت از حقوق شهروندی ؛ برگزار شد حاضرین در جلسه ضمن مرورشاخص ها و موارد کلیدی این حوزه، نتایج خودارزیابی اعتبار بخشی در محور حقوق گیرندگان خدمت را بررسی وراهکارها و اقدامات اصلاحی مورد نیاز را پیشنهاد نمودند. 
همچنین پروژه های بهبود کیفیت مرتبط با حقوق شهروندی مطرح شد و مقرر گردید : 
به منظور هدایت بهتر بیماران خطوط راهنما از درب بیمارستان تا اورژانس و پذیرش مرکزی  کشیده شود.
لیست اقامتگاه های مناطق 22 گانه شهرداری تهران در اتاق مدیران کشیک نصب گردد.
خبر: امیدوار
عکس: قاضی میر سعید
انتهای پیام

برگزاری کمیته مدیریت اجرایی بیمارستان فارابی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، کمیته مدیریت اجرایی این مرکز روز دوشنبه 22 آذر 1395 با حضور دکتر صدرالسادات رییس و دکتر صنعتکار قائم مقام ریاست بیمارستان در سالن شورای مرکز تحقیقات چشم برگزار شد. در این جلسه نیکبخت کارشناس آمار، گزارشی از شاخص های کلیدی بیمارستان را به وسیله داشبورد بیمارستانی ارائه نمود و در هر مورد اعضا در مورد راهکارهای بهبود شاخص ها نظرات خود را ارائه نمودند. مقرر شد گزارش شاخص ها به صورت فصلی در کمیته ارائه شود.
خبر: امیدوار
عکس: تقی زاده
 
انتهای پیام

انتصاب خانم لیلا نوری مسئول گروه اپتومتری بیمارستان فارابی

انتصاب خانم لیلا نوری مسئول گروه اپتومتری بیمارستان فارابی

 دکتر سید حسین صدر السادات، رییس بیمارستان فارابی با صدور ابلاغی لیلا نوری را به سمت مسئول گروه اپتومتری بیمارستان منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، متن ابلاغ به این شرح است:
سرکار خانم لیلا نوری
کارشناس محترم بینایی سنجی بیمارستان فارابی
با سلام و احترام
     با عنایت به پیشنهاد جناب آقای دکتر حامد قاسمی رئیس محترم بخش اپتومتری و با توجه به حسن سوابق سرکار عالی، بموجب این ابلاغ بعنوان مسئول گروه اپتومتری بیمارستان فارابی منصوب می گردید. امید است با همکاری سایر اعضای واحد در جهت ارتقاء سطح آموزش، پژوهش و درمان این مجموعه نهایت تلاش و کوشش خود را مبذول دارید. توفیق روزافزون شما را از خداوند منّان خواستارم.
سید حسین صدرالسادات
رییس بیمارستان فارابی
خبر: امیدوار
انتهای پیام

انتصاب دکتر رامک روحی پور به عنوان مدیر دستیاری بیمارستان فارابی

انتصاب دکتر رامک روحی پور به عنوان مدیر دستیاری بیمارستان فارابی

 دکتر سید حسین صدر السادات، رییس بیمارستان فارابی با صدور ابلاغی دکتر رامک روحی پور عضو هیئت علمی گروه رتین رابه سمت مدیر برنامه دستیاری بیمارستان منصوب کرد.

 
 
به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، متن ابلاغ به این شرح است:
 
سرکار خانم دکتر رامک روحی پور معلائی
دانشیار و عضو محترم هیئت علمی بیمارستان فارابی
با سلام و احترام
      نظر به تجارب و سوابق ارزشمند سرکار عالی در سطوح مختلف علمی و آموزشی، بموجب این ابلاغ بعنوان مدیر دستیاری بیمارستان فارابی منصوب می¬گردید تا وظایف و امور مشروحه ذیل را به نحو شایسته بانجام رسانید. امید است با اتکال به تاییدات الهی و بهره¬گیری از دانش و تجربیات خود در جهت تحقق اهداف برنامه¬های آموزشی بیمارستان و بسط همکاریهای آموزشی بین بخشهای مرتبط، اساتید محترم و دانشجویان موفق باشید.
- برقراری ارتباط با معاونت دستیاری دانشکده پزشکی از طریق معاونت آموزشی واحد مجری طرح
- پیش بینی ظرفیت قابل قبول تعداد دستیاران مورد نیاز هر بخش و تخصص بر اساس الگوی تدوین شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی    
- توزیع دستیاران و تنظیم برنامه چرخشی آنها بر اساس پیشنهاد رئیس بخش در واحد مجری طرح
- دریافت احکام معرفی دستیاران از حوزه معاونت آموزشی بیمارستان
- نظارت بر انجام حضور و غیاب دستیاران و اعلام گزارش مربوطه به معاون آموزشی بیمارستان
- نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی اعلام شده از جانب بخشهای مختلف
- پیشنهاد تشویق و بررسی تخلفات دستیاران و اعلام آن به معاونت امور دستیاری دانشکده پزشکی از طریق معاونت آموزشی مرکز
- تدوین برنامه ارزشیابی دوره¬ای دستیاران با هماهنگی بخشهای ذیربط
- نظارت بر اجرای صحیح برنامه ارزشیابی دوره¬ای دستیاران
- گرفتن برنامه¬های ارزشیابی دوره¬ای دستیاران از بخشهای مختلف تخصصی و ارسال آن به کمیته ارزشیابی آموزشی جهت کنترل کیفی آنها
- گزارش فعالیتهای آموزشی هر عضو هیئت علمی در رابطه با ارزشیابی دوره¬ای دستیاران به کمیته نظارت مجری طرح و کمیته برنامه¬ریزی کادر
- تدوین مقررات ویژه دستیاری در هر واحد آموزشی، درمانی براساس ضوابط تصویب شده و اعلام آن به دستیاران
- صدور احکام رزیدنت ارشد هر بخش تخصصی بنا به پیشنهاد رئیس بخش مربوطه
- تنظیم و تدوین شرح وظایف دستیار ارشد در مرکز
دکتر سید حسین صدر السادات
رییس بیمارستان فارابی
خبر: امیدوار
 
انتهای پیام

تقدیر رییس بیمارستان فارابی از دکتر محمدرضا اکبری باغبانی

تقدیر رییس بیمارستان فارابی از دکتر محمدرضا اکبری باغبانی

  دکتر سید حسین صدر السادات، رییس بیمارستان فارابی با صدور نامه ای؛ از زحمات دکتر محمدرضا اکبری باغبانی در طی دوران تصدی مسئولیت مدیر دستیاری بیمارستان تشکر کرد.

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، متن نامه صادره به این شرح است:
 
جناب آقاي دکتر محمدرضا اکبری باغبانی
دانشیار و عضو محترم هیئت علمی بیمارستان فارابی
با سلام و احترام
بدینوسیله از زحمات جنابعالی در طول دوران تصدی مدیر دستیاری بیمارستان فارابی تقدیر و تشکر بعمل می آید. امید است همکاری و تعامل شما در راستای تحقق اهداف این واحد درمانی همچنان تداوم داشته باشد.
دکتر سید حسین صدرالسادات 
رییس بیمارستان فارابی
 
انتهای پیام

صفحات