شناسه : EducationalAssistant
1392-10-17 22:57
2017-10-30 22:57:48

 معاون آموزشی دکتر فریبا قاسمی                                                                              

مسئول دفترگروه چشم  پزشکی :   زهرا رحمانی

تلفن :2329
کارشناس آموزش :  لیلا میکائیلی
تلفن : 2253
کارشناس آموزش:  شادی بابادی
کارشناس امور دانشجویی:  سعیده شامخ
تلفن : 2409

 

 

 

 

 

انتهای پیام