شناسه : EducationalAssistant
1392-10-17 22:57
2014-1-7 22:57:48

 معاون آموزشی دکتر فریبا قاسمی                                                                              

مسئول دفترگروه چشم  پزشکی :  ملیحه موجودی

تلفن :2329
امور هیئت علمی : سعیده شامخ
تلفن : 2253
امور دستیاران تخصصی و فوق تخصصی: ملیحه موجودی
تلفن : 2338
آموزش دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی : لیلا میکائیلی
تلفن : 2409

 

 

 

 

 

انتهای پیام