رئیس بخش گلوکوم: دکتر یداله اسلامی

پزشکان:

- دکتر یداله اسلامی
-دکتر رضا زارعی
-دکتر ساسان مقیمی
-دکتر مسعود محمدی
-دکتر زکیه واحدیان

برنامه کاری بخش گلوکوم

شماره مطلب : 172
به روز رسانی : یکشنبه 24 فوریه 2019 - ساعت 08:35
ایجاد : چهارشنبه 15 ژانویه 2014 - ساعت 11:48 2019-2-24 08:35:59