رئیس بخش گلوکوم: دکتر یداله اسلامی

پزشکان:

- دکتر یداله اسلامی
-دکتر رضا زارعی
-دکتر ساسان مقیمی
-دکتر مسعود محمدی
-دکتر زکیه واحدیان

برنامه کاری بخش گلوکوم

شماره مطلب : 172
به روز رسانی : يكشنبه 5 اسفند 1397 - ساعت 08:35
ایجاد : چهارشنبه 25 دى 1392 - ساعت 11:48 2019-2-24 08:35:59