رئیس بخش: دکتر سید علی طباطبائی

پزشکان بخش:

            - علی اصغر احمد راجی    
           - دکتر محمد سلیمانی
           - دکتر داود وکیلی
          

برنامه بخش اورژانس
معرفی بیمار

 

شماره مطلب : 169
به روز رسانی : شنبه 10 نوامبر 2018 - ساعت 09:52
ایجاد : یکشنبه 21 ژانویه 2018 - ساعت 11:32 2018-11-10 09:52:26