رئیس بخش: دکتر سید علی طباطبائی

پزشکان بخش:

            - علی اصغر احمد راجی    
           - دکتر محمد سلیمانی
           - دکتر داود وکیلی
          

برنامه بخش اورژانس
معرفی بیمار

 

شماره مطلب : 169
به روز رسانی : شنبه 19 آبان 1397 - ساعت 09:52
ایجاد : يكشنبه 1 بهمن 1396 - ساعت 11:32 2018-11-10 09:52:26