* انجام اولين عمل پيوند قرنيه ايران توسط پرفسور محمد قلی شمس در بيمارستان فارابي (سال 1313)
   * اولین و بزرگترین مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی در ایران
   * بزرگترين اورژانس چشم پزشکی کشور
   * انتخاب بیمارستان فارابی به عنوان قطب علمی چشم پزشکی کشور
   * کسب رتبه های برتر در سالهای پیاپی در آزمون دانشنامه تخصصی (بورد) توسط دانش آموختگان فارابی
   * کسب گواهینامه درجه یک عالی از طرف مرکز نظارت و اعتبار بخشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
   * کسب جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی در سطح گواهی تعهد به تعالی در سال 1388
   * کسب جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی در سطح تقدیرنامه دو ستاره در بخش سلامت  در سال 1390
   * تقدیر سازمان نظام پزشکی از عملکرد بیمارستان فارابی بعلت عدم وجود شکایت در اطلاعات آماری این سازمان در سال 1389
   * انتخاب كتاب الكترو فيزيولوژي چشم و اطلس بيماري هاي ته چشم به عنوان كتاب برتر در سال 1389
   * کسب عنوان بیمارستان برتر در نخستين جشنواره ارزيابي عملكرد نظام اداري و مالي دانشگاه علوم پزشكي تهران سال 1390
   * كسب رتبه اول توسط مرکز تحقیقات چشم فارابی در سال 1388 و 1390
   * کسب رتبه دوم توسط مرکز تحقیقات چشم فارابی در سال 1389
   * كسب رتبه دوم مقالات برگزيده در چهاردهمين جشنواره علوم پزشكي رازي
   * کسب عنوان بیمارستان برتر در جشنواره حاکمیت بالینی سال 1390 و 1391
   * انتخاب به عنوان یکی از 4 بیمارستان برتر  در جشنواره نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390
   * کسب رتبه اول توسط واحد تجهیزات پزشکی بین  بیمارستان¬های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1389
   * کسب رتبه دوم وسط واحد تجهیزات پزشکی بین  بیمارستان¬های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390
   * کسب رتبه دوم توسط دفتر پرستاری در بین بیمارستان¬های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390
  * کسب رتبه اول رضایتمندی بیماران بستری و اورژانس در بین بیمارستان¬های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سالهای 1390 و 1391
  * كسب مقام برتر بخش بروشور و پمفلت در نخستین كنگره ملی آموزش بیمار
  * کسب عنوان مرکز خدماتی سبز از سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1390
  * تقدیر استاندار استان تهران از سرپرست و مجموعه پرستاری بیمارستان فارابی در سال 1390
  * کسب رتبه دوم در جشنواره ارزيابي عملكرد نظام اداري و مالي دانشگاه علوم پزشكي تهران سال 1391
  * پيوند قرنيه مصنوعي لايه اي براي اولين بار در جهان
  * ثبت اختراع با عنوان اربیت مصنوعی
  * ابداع روش جديد جراحي اصلاح انحراف چرخشي چشم براي اولين بار در جهان
  * تقدیر از بیمارستان فارابی در همایش خدمات امدادی، درمانی و بهداشتی بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

  * معرفی روش درمان مبتلایان به بیماری رتینوپلاستوما به روش اینترآرتریال کموتراپی
  * بی خطرساز پسماندهای شیمیایی و عفونی 
  * خرید تجهیزات پزشکی سرمایه ای مطابق با تکنولوژی روز دنیا
  * چاپ و انتشار نشریات داخلی ( ندای فارابی، پرستاری چشم، آفاق، ... )
  * برگزاری مانور جهاد خدمت رسانی با هدف کسب آمادگی در زمان بحران  :

                                انجام  300  عمل جراحی در یک روز  در سال  88
                                 انجام  450  عمل جراحی در یک روز  در سال  90
                                 انجام  709  عمل جراحی در یک روز  در سال 91

    * طراحی، توسعه و ثبت نرم افزار HIS بیمارستان فارابی
    * اعطاء گواهینامه سپاس به  سامانه نرم افزار HIS فارابی بدلیل مطابقت با استاندارد سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایران
    * راه اندازی سامانه غربالگری بیماری های چشم نوزادان  ROP
    * تقدیر معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران از مديريت مناسب آسيب ديدگان حوادث چهارشنبه آخر سال طی سالهای 89 تا 92
    * تشكر و قدراني معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران از ارسال به موقع و رعايت استانداردهاي  تدوين سند بسته سياستي در حوزه هاي حاكميت باليني- سال 1390 و 1391
   * تشكر و قدراني معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران از تشکیل منظم کمیته ها، ارسال منظم صورتجلسات  به این معاونت، تدوین برنامه عملیاتی، و تهیه شاخصهای مربوطه در سال 1392
   * تشكر و قدراني معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران از واحد حاکمیت بالینی و سایر پرسنل بیمارستان بدلیل همکاری های مستمر در امر برگزاری همایش ها و سمینارهای این معاونت در سال 1393
  * تشكر و قدراني معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران از همکاری بیمارستان در مدیریت بحران در سال 1393
  * کسب تاییدیه از  واحد فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص ایمن بودن واحد رادیولوژی نسبت به نشت پرتوهای یونیزان در سالهای 1391 و 1392
   * تقدیر معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران بدلیل ارائه خدمات درمانی با کیفیت و کارا در قالب  جهاد خدمت رسانی در سال 1391
   * ثبت  نوآوری¬های بیمارستان فارابی در کتاب ستاد نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران – سال 1391
   * کسب تاییدیه از دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  در خصوص استقرار 75% از استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار در سال 1392
   * تقدیر معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت استقرار استانداردهای اعتبار بخشی ملی و حصول نتیجه مطلوب و اخذ درجه یک عالی در سال 1392
  * تقدیر مشاور ریاست و دبیر ستاد نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران از بیمارستان فارابی بعنوان بيمارستان پيشرو در بکارگيري هوش بيمارستاني بعنوان ابزار نوآوري در سال 1392
  * تقدیر رئیس دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی استان تهران از بیمارستان فارابی به عنوان واحد نمونه همکار در سال 1392
   کسب گواهینامه دوستاره از سازمان بهزیستی توسط مهدکودک بیمارستان فارابی در سال 1393

   

 

شماره مطلب : 36
به روز رسانی : چهارشنبه 18 بهمن 1396 - ساعت 09:36
ایجاد : سه شنبه 17 دى 1392 - ساعت 22:56 2018-2-7 09:36:55