•   - انجام اولين عمل پيوند قرنيه ايران توسط پرفسور محمد قلی شمس در بيمارستان فارابي (سال 1313)
 •    - اولین و بزرگترین مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی در ایران
 •    - بزرگترين اورژانس چشم پزشکی کشور
 •    - انتخاب بیمارستان فارابی به عنوان قطب علمی چشم پزشکی کشور
 •    - کسب رتبه های برتر در سالهای پیاپی در آزمون دانشنامه تخصصی (بورد) توسط دانش آموختگان فارابی
 •    - کسب گواهینامه درجه یک عالی از طرف مرکز نظارت و اعتبار بخشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 •    - کسب جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی در سطح گواهی تعهد به تعالی در سال 1388
 •    - کسب جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی در سطح تقدیرنامه دو ستاره در بخش سلامت  در سال 1390
 •    - تقدیر سازمان نظام پزشکی از عملکرد بیمارستان فارابی بعلت عدم وجود شکایت در اطلاعات آماری این سازمان در سال 1389
 •    - انتخاب كتاب الكترو فيزيولوژي چشم و اطلس بيماري هاي ته چشم به عنوان كتاب برتر در سال 1389
 •    - کسب عنوان بیمارستان برتر در نخستين جشنواره ارزيابي عملكرد نظام اداري و مالي دانشگاه علوم پزشكي تهران سال 1390
 •    - كسب رتبه اول توسط مرکز تحقیقات چشم فارابی در سال 1388 و 1390
 •    - کسب رتبه دوم توسط مرکز تحقیقات چشم فارابی در سال 1389
 •    - كسب رتبه دوم مقالات برگزيده در چهاردهمين جشنواره علوم پزشكي رازي
 •    - کسب عنوان بیمارستان برتر در جشنواره حاکمیت بالینی سال 1390 و 1391
 •    - انتخاب به عنوان یکی از 4 بیمارستان برتر در جشنواره نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390
 •    - کسب رتبه اول توسط واحد تجهیزات پزشکی بین بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1389
 •    - کسب رتبه دوم وسط واحد تجهیزات پزشکی بین بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390
 •    - کسب رتبه دوم توسط دفتر پرستاری در بین بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390
 •   - کسب رتبه اول رضایتمندی بیماران بستری و اورژانس در بین بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سالهای 1390 و 1391
 •   - كسب مقام برتر بخش بروشور و پمفلت در نخستین كنگره ملی آموزش بیمار
 •   - کسب عنوان مرکز خدماتی سبز از سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1390
 •   - تقدیر استاندار استان تهران از سرپرست و مجموعه پرستاری بیمارستان فارابی در سال 1390
 •   - کسب رتبه دوم در جشنواره ارزيابي عملكرد نظام اداري و مالي دانشگاه علوم پزشكي تهران سال 1391
 •   - پيوند قرنيه مصنوعي لايه اي براي اولين بار در جهان
 •   - ثبت اختراع با عنوان اربیت مصنوعی
 •   - ابداع روش جديد جراحي اصلاح انحراف چرخشي چشم براي اولين بار در جهان
 •   - تقدیر از بیمارستان فارابی در همایش خدمات امدادی، درمانی و بهداشتی بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
 •   - معرفی روش درمان مبتلایان به بیماری رتینوپلاستوما به روش اینترآرتریال کموتراپی
 •   - بی خطرساز پسماندهای شیمیایی و عفونی 
 •   - خرید تجهیزات پزشکی سرمایه ای مطابق با تکنولوژی روز دنیا
 •   - چاپ و انتشار نشریات داخلی ( ندای فارابی، پرستاری چشم، آفاق، ... )
 •   - برگزاری مانور جهاد خدمت رسانی با هدف کسب آمادگی در زمان بحران  :
 •                                 انجام  300  عمل جراحی در یک روز  در سال  88
 •                                  انجام  450  عمل جراحی در یک روز  در سال  90
 •                                  انجام  709  عمل جراحی در یک روز  در سال 91
 •     - طراحی، توسعه و ثبت نرم افزار HIS بیمارستان فارابی
 •     - اعطاء گواهینامه سپاس به سامانه نرم افزار HIS فارابی بدلیل مطابقت با استاندارد سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایران
 •     - راه اندازی سامانه غربالگری بیماری های چشم نوزادان  ROP
 •     - تقدیر معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران از مديريت مناسب آسيب ديدگان حوادث چهارشنبه آخر سال طی سالهای 89 تا 92
 •     - تشكر و قدراني معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران از ارسال به موقع و رعايت استانداردهاي تدوين سند بسته سياستي در حوزه هاي حاكميت باليني- سال 1390 و 1391
 •    - تشكر و قدراني معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران از تشکیل منظم کمیته ها، ارسال منظم صورتجلسات به این معاونت، تدوین برنامه عملیاتی، و تهیه شاخص های مربوطه در سال 1392
 •    - تشكر و قدراني معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران از واحد حاکمیت بالینی و سایر پرسنل بیمارستان بدلیل همکاری های مستمر در امر برگزاری همایش ها و سمینارهای این معاونت در سال 1393
 •   - تشكر و قدراني معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران از همکاری بیمارستان در مدیریت بحران در سال 1393
 •   - کسب تاییدیه از واحد فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص ایمن بودن واحد رادیولوژی نسبت به نشت پرتوهای یونیزان در سالهای 1391 و 1392
 •    - تقدیر معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران بدلیل ارائه خدمات درمانی با کیفیت و کارا در قالب جهاد خدمت رسانی در سال 1391
 •    - ثبت  نوآوری های بیمارستان فارابی در کتاب ستاد نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1391
 •    - کسب تاییدیه از دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  در خصوص استقرار 75% از استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار در سال 1392
 •    - تقدیر معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت استقرار استانداردهای اعتبار بخشی ملی و حصول نتیجه مطلوب و اخذ درجه یک عالی در سال 1392
 •   - تقدیر مشاور ریاست و دبیر ستاد نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران از بیمارستان فارابی بعنوان بيمارستان پيشرو در بکارگيري هوش بيمارستاني بعنوان ابزار نوآوري در سال 1392
 •   - تقدیر رئیس دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی استان تهران از بیمارستان فارابی به عنوان واحد نمونه همکار در سال 1392
 •   - کسب گواهینامه دوستاره از سازمان بهزیستی توسط مهدکودک بیمارستان فارابی در سال 1393
 •  - تقدیر از دکتر محمدصادق پیروز و دکتر هرمز شمس اساتید پیشکسوت و خیر بیمارستان فارابی با اهدای تندیس همایش و لوح تقدیردر دومین همایش تجلیل از خیرین دانشگاه
 • - تقدیر از دکتر محمدرضا منصوری استاد گروه چشم پزشکی و عضو هیئت علمی گروه اورژانس بیمارستان فارابی به عنوان الگوی رفتاری اخلاق و تعهد حرفه ای و دکتر مسعود اقصائی فرد استادیارگروه استرابیسم این مرکز به عنوان پژوهشگربرگزیده جوان بالینی در هفدهمین جشنواره ابن‌سینا با حضور وزیر بهداشت و ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران،1394
 • - تقدیر از دکتر محمود جباروند مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه و رییس بیمارستان فارابی بخاطر طرح های «طراحی و ساخت لنزهای کاشتنی داخل قرنیه و طراحی و ساخت قرنیه مصنوعی و لایه‌ای برای بیماران قوز قرنیه» به عنوان مخترع برگزیده 1394
 • - اعطای نشان اخلاق برتر( طرح ناب) به 9 پرستار بیمارستان فارابی در اولین جشنواره ناب اردیبهشت 95
 • - دریافت لوح  تقدیر طلایی در پنجمین کنگره و دومین جشنواره ملی آموزش به بیمار مرداد 96
 • - اعطای نشان اخلاق برتر( طرح ناب) به 12 نفر کارکنان پرستاری بیمارستان فارابی دردومین جشنواره ناب دی 95 
 • - معرفی بیمارستان فارابی، به عنوان مرکزبرگزیده دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه نماز اسفند 95 
 • - دریافت گواهینامه برتر، حائز رتبه برتر در رعایت ضوابط و استانداردهای حقوقی، فنی و نظارت بر طرح های عمرانی، توسعه سازمان و سرمایه انسانی نظارت و توسعه امور عمومی در سومین جشنواره ارزیابی عملکرد معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی تهران دوشنبه 23 اسفند 95 
 •  - تقدیر از دکتر محمدصادق پیروز استاد پیشکسوت گروه چشم پزشکی بیمارستان فارابی، در اولین جشنواره ی معرفی برگزیدگان تعهدحرفه ای در حوزه سلامت سال 1395
 • - اعطای نشان اخلاق برتر( طرح ناب)  به 28 نفر از پرستاران برگزیده بیمارستان فارابی در سومین جشنواره نشان اخلاق برتر (ناب) 1396
 •  - دریافت لوح تقدیر استانی از اولین جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی در مدیریت منابع و مصارف سال 1397

 

شماره مطلب : 36
به روز رسانی : پنجشنبه 18 اکتبر 2018 - ساعت 12:34
ایجاد : سه شنبه 7 ژانویه 2014 - ساعت 22:56 2018-10-18 12:34:11