شناسه : facilities
1392-10-25 10:53
2014-1-15 10:58:03

مسئول: محمدرضا نادرخمسه

این واحد در ضلع غربی طبقه زیرزمین ساختمان جدید بیمارستان و درمجاورت واحد مدارک پزشکی واقع شده است . تاسیسات در هر سازه ای یکی از ارکان اساسی و مهم بوده و تامین نیازهای فنی قسمت های مختلف آن سازه را بر عهده دارد . از مهمترین فعالیت های این واحد می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

ü      نظارت بر امور تاسیسات حرارتی و تهویه مطبوع

ü      کنترل و بازرسی کلیه دستگا ه های حرارتی و برودتی

ü      نصب دستگاه های وکیوم و اکسیژن

ü      بازرسی و کنترل لوله کشی قسمت ها

ü      کنترل و بازرسی شیرهای آب، شیر فلکه ها، مخازن آب و... و بر طرف نمودن عیوب آنها

ü      کنترل و بازرسی کلیه تابلوهای برق فشار ضعیف و قوی

ü      بازرسی و انجام امور عایق بندی

ü      رویت نمودن دفتر گزارش موتورخانه و همچنین نظارت بر چک لیست ها

انتهای پیام