مسئول: اشرف صبوری
 

 این واحد در ضلع شرقی طبقه زیرزمین ساختمان جدید در مجاورت واحد ترخیص قرار دارد. راهنمایی و هدایت بیماران فاقد بیمه درمانی جهت کاهش هزینه های درمانی و ارائه خدمات به افراد نیازمندی که مورد تایید کارشناسان باشند، هدف اصلی و نهایی این واحد می باشد. از جمله فعالیت های این واحد :

ü      همکاری و تعامل با سایر بخش ها ی بیمارستان جهت بهبود بخشی به روند ادامه درمان بیماران بستری

ü      ارتباط با سازمان های بیمه گرو حمایتی در جهت حمایت از بیماران نیازمند

ü      جلب مشارکت های مردمی جهت کمک به بیماران و تامین بخشی از هزینه های درمان و معاش ...

ü      تایید هزینه درمان سرپایی و بستری پرسنل و خانواده درجه اول آنان طبق دستورالعمل

شماره مطلب : 157
به روز رسانی : چهارشنبه 18 بهمن 1396 - ساعت 09:44
ایجاد : چهارشنبه 25 دى 1392 - ساعت 10:35 2018-2-7 09:44:56