تلفن: 2377- 2342
فکس:55418080

ارتباط مستقیم با رئیس بیمارستان

ساعت ملاقات حضوری کارکنان : روزهای دوشنبه از ساعت 14- 16 

ساعت ملاقات حضوری مراجعین با هماهنگی مسئول دفتر روز های سه شنبه ساعت 10-12

شماره مطلب : 26
به روز رسانی : سه شنبه 2 آبان 1396 - ساعت 11:21
ایجاد : سه شنبه 17 دى 1392 - ساعت 22:47 2017-10-24 11:21:58