رئیس بیمارستان: دکتر محمدرضا اکبری 
مرتبه علمی : استاد
رشته :متخصص چشم پزشکی 
فوق تخصص: استرابیسم
مسئول دفتر:  الهام افتخاری فر
دفتر ریاست بیمارستان در طبقه همکف ساختمان قدیم و جنب مرکز تحقیقات چشم واقع شده است. این دفتر پذیرای طیف وسیعی از مراجعین  داخل و خارج از بیمارستان بوده و وظایف زیر بر عهده آن است: 
1-تهيه،تدوين و به روز آوری مجموعه دستورالعمل ها،روش ها و مقررات و ملاحظات و الزامات مورد نياز به منظور برنامه ريزی و مديريت دفتر ریاست. 
2-پذيرش مراجعين از درون و بيرون بيمارستان به دفتر ریاست و کسب اطلاع از علت مراجعه. 
3-تنظيم و برنامه ريزی زمان جلسات،ملاقات ها، نشست ها و ... بين ریاست بيمارستان و افراد،سازمان ها و مراکز برون سازمانی. 
4-دريافت طرح ها ،برنامه ها،گزارش ها و ... از حوزه های مختلف فعاليت بيمارستان که به منظور تائيد،تصويب ،تعيين تکليف و يا ملاحظه ریاست  بيمارستان ارجاع و ارسال شده ، دسته بندی و تنظيم آن ها 
5-دريافت نامه ها ،درخواست ها و مکاتبات مستقيم و محرمانه ریاست بيمارستان و دسته بندی و تنظيم آن ها . 
6-انجام فعاليت های مرتبط با کارتابل های ریاست و تنظيم زمانی در روز برای ریاست بيمارستان جهت رويت و امضای کارتابل ها. 
7-پيگيری ،رويت و امضا و تعيين تکليف،نامه ها و مکاتبات و گزارشات فوری و ضروری ومهم از طرف ریاست بيمارستان و ارائه اخبار مختلف و اطلاعات واصله به ايشان.
 

 

شماره مطلب : 27
به روز رسانی : دوشنبه 7 دسامبر 2020 - ساعت 07:14
ایجاد : سه شنبه 7 ژانویه 2014 - ساعت 22:48 2020-12-7 07:14:21