مدیر امور اداری: علی پیران

کارگزینی : داخلی 2372
دبیرخانه و بایگانی : داخلی 2331

 

کارگزینی امور اداری در طبقه اول و بایگانی در طبقه دوم ساختمان مدیریت واقع شده اند .

قوانین و مقررات
مرخصی ها

ارتقا شغلی

فرم ها

ویژه کارکنان

 

 شرح وظایف:

1.         انجام مکاتبات اداری روزمره، اجرا و پیگری بخشنامه های ارسالی از دانشگاه ، پاسخ به نامه های ارسالی از واحد های مختلف دانشگاه سایر سازمانها
2.         صدور احکام کارگزینی اعم از استخدام پیمانی،کارکنان جدیدالاستخدام، افزایش سنواتی، انتصابات، مرخصی نیمه وقت، مرخصی بدون حقوق، و .... از طریق سیستم اتوماسیون اداری کارکنان
3.         بررسی پرونده پرسنلی کارکنان جهت احراز شرایط ارتقاء شغلی و طرح در کمیته طبقه بندی مشاغل و در نهایت صدور احکام ارتقاء طبقه شغلی
4.         بررسی شرایط احراز و انتصاب کارکنان به مشاغل بالاتر در کمیته طبقه بندی مشاغل بیمارستان و اخذ تاییدیه های لازم از قبیل تائیدیه گزینش، حراست و غیره
5.         بررسی شرایط اعمال مدارک تحصیلی ماخوذه کارکنان در کمیته طبقه بندی مشاغل بیمارستان و اخذ تائییدیه تحصیلی
6.         بررسی سوابق رسمی و غیر رسمی کارکنان در کمیته فرعی و احتساب سوابق مورد تائید از نظر بازنشستگی و تجربی
7.         انجام امور تبدیل وضعیت کارکنان اعم از تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی و صدور احکام مربوطه
8.         انجام امور مربوط به تمدید قرار داد پرسنل قراردادی و صدور احکام مربوطه
9.         انجام امور مربوط به برقراری کمک هزینه عائله مندی و افزایش وکاهش کمک هزینه اولاد پرسنل مرد و بانوان سرپرست خانوار وکلیه کارکنان قرار دادی
10.        انجام مکاتبات مربوط به نقل و انتقالات پرسنل و اخذ مجوزهای لازم و صدور احکام انتقال و انتصاب
11.        انجام امور جذب مشمولین خدمت قانون پزشکان و پیراپزشکان و در نهایت صدور احکام انتصاب
12.        انجام ارزشیابی سالیانه پرسنل به تفکیک کارشناسان وکارکنان
13.        انجام امور مربوط به اعضای هیئت علمی اعم از مکاتبات اداری، ثبت کارکرد ماهانه، مرخصی و ماموریت
14.        انجام امور مربوط به بازنشستگی کارکنان اعم از تعیین بدهی، خدمات غیر رسمی ، سربازی، طرح نیروی انسانی و اخذ تائیدیه های لازم از سازمان های مرتبط

شماره مطلب : 33
به روز رسانی : چهارشنبه 16 اکتبر 2019 - ساعت 09:25
ایجاد : سه شنبه 7 ژانویه 2014 - ساعت 22:55 2019-10-16 09:25:22