مسئول : مهندس مهدی شمس

این واحد در ضلع غربی حیاط قدیم بیمارستان وجنب کتابخانه واقع شده است.فعالیت های این واحد شامل خرید،نگهداری وتعمیرات تجهیزات پزشکی می باشد.          

خریدتجهیزات پزشکی: شامل خریدهای کوچک ،متوسط وبزرگ است که تقسیم بندی ومیزان ریالی آن توسط وزارت دارائی تعیین وتوسط امور مالی دانشگاه به بیمارستان ابلاغ می گردد.تصمیم گیری در مورد خرید تجهیزات توسط کمیته دارو ،درمان وتجهیزات پزشکی بیمارستان صورت گرفته وکلیه مراحل اجرائی خریداری توسط این واحد انجام می شود.
نگهداری تجهیزات پزشکی : نگهداری واپراتوری تجهیزات توسط کاربر دستگاه انجام می گیرد . در صورت مشاهده اشکال به واحد تجهیزات پزشکی اطلاع داده می شود.
o    درباره دستگاه های با اهمیت بیشتر مانند.... قراردادهای سرویس و نگهداری دوره ای وجود دارد که نظارت و پیگیری حسن اجرای قرارداد سرویس و نگهداری بر عهده واحد تجهیزات پزشکی می باشد.
o    نگهداشت و کالیبراسیون دستگاه های بیهوشی و ونتیلاتور به صورت 6 ماهه و سایر دستگاه های پزشکی به صورت سالانه انجام می گردد.
o    و... کلیه مراحل نظارت، پیگیری و بررسی مجدد روند نگهداشت و کالیبراسیون دستگاه ها توسط واحد تجهیزات پزشکی انجام می گردد.
تعمیرات تجهیزات پزشکی:در صورت بروز اشکال در تجهیزات ، توسط کاربر به واحد  تجهیزات پزشکی گزارش شفاهی داده می شود.پس از بررسی اولیه ،در صورت قابلیت انجام وعدم نیاز به قطعات خاص ،تعمیر در داخل بیمارستان انجام  ودستگاه تحویل بخش می شود. در غیر این صورت درخواست تعمیر تکمیل می شود.

 

 

شماره مطلب : 114
به روز رسانی : یکشنبه 6 نوامبر 2016 - ساعت 09:39
ایجاد : دوشنبه 13 ژانویه 2014 - ساعت 12:00 2016-11-6 09:39:31