نماینده امور حقوقی: دکتر ایوب منتی
تلفن: 2300
تلفن مستقیم: 55409785

 

واحد مدیریت امور حقوقی در طبقه دوم ساختمان ریاست و در ضلع غربی بخش لیزیک واقع شده است.

شرح وظایف:

مدیریت امور حقوقي، به منظور انجام خدمات حقوقي در جهت اجراي صحيح قوانين و مقررات در مجموعه بیمارستان، تنظيم روابط حقوقي بیمارستان با اشخاص خارج از بیمارستان به نحوي كه منافع بيت­المال و مصالح بیمارستان فارابی تامين گردد، تشكيل و تاكنون در راستاي اهداف و وظايف خود فعاليت كرده است و عهده‌دار موارد ذيل است:

 - نظارت بر نحوه عقد قراردادهاي منعقده بين بیمارستان و اشخاص حقيقي يا حقوقي؛
 - نظارت بر حسن اجراي مفاد حقوقي مندرج در متن قراردادها؛
 -  حضور در جلسات دادگاه در مورد پرونده‌هاي مرتبط با دادگاه و استماع اظهارات، رد يا قبول آن از نظر مسائل حقوقي؛
 -  پيگيري مسائل حقوقي و پرونده‌هاي ارجاعي در دادگاهها، ديوان عدالت اداري تا حصول نتيجه؛
 -حضور در جلسات اداره کار و تامین اجتماعی؛
 -   تدوين اساسنامه‌ها و آيين نامه‌هاي مورد نياز؛
 -برگزاری دوره های آموزه های قانونی جهت پزشکان و کادر درمان؛
 -حضور در جلسات دادسرای نظام پزشکی؛
 -تنظيم شكواييه بر عليه اشخاص حقيقي و حقوقي متعرض حقوق بیمارستان در زمينه­هاي مختلف. همچنین عهده دار مواردی از قبیل : اخذ تعهد محضري، سپردن وثيقه ملكي، در رهن بردن املاك وثيقه، فك رهن، تبديل وثيقه، اخذ مبالغ تعهد اسناد وثيقه از طريق اجراي ثبت مي­باشد.
-ارائه مشاوره حقوقی به کارکنان بیمارستان در زمینه شغل مربوطه

 

شماره مطلب : 112
به روز رسانی : سه شنبه 29 دسامبر 2020 - ساعت 11:07
ایجاد : دوشنبه 13 ژانویه 2014 - ساعت 11:56 2020-12-29 11:07:41