امور مالی متشکل از واحدهای حسابداری مالی، حسابداری ترخیص، صندوق، کارپردازی ، اموال و درآمد می باشد. کلیه بخش های این واحد مجهز و متصل یه شبکه کامپیوتری بوده و با سیستم یکپارچه مالی با سایر واحدها مرتبط و تمامی امور مالی توسط سیستم کامپیوتری راهبری می شود.
حسابداری و ترخیص بیماران سرپائی و بستری واحدهای مختلف کلینیکی و پاراکلینیکی بیمارستان مختص از وظایف این واحد بوده و در تمام مراحل بستری و ادامه ترخیص اطلاعات مالی و هزینه های مربوط به خدمات انجام شده در سیستم منعکس می شود . در نهایت بیمار در موقع ترخیص این اطلاعات را طی صورتحساب کامپیوتری دریافت و وجه آن را به صندوق بیمارستان واریز می نماید.
مدیر امور مالی : اعظم بیات                                                                                                       
                       تلفن : 2337
                 دفتر مدیر امور مالی در طبقه دوم ساختمان مالی و حسابداری، در ضلع غربی حیاط قدیم بیمارستان واقع شده است.

 معاون حسابداری : فاطمه هوشنگی                                                      
                   
                واحد حسابداری در طبقه دوم ساختمان مالی و حسابداری ، در ضلع غربی حیاط قدیم بیمارستان واقع شده است.

واحد درآمد و صندوق : فرانک سلطانی
                     
               این واحد در ضلع غربی ساختمان جدید بیمارستان جنب داروخانه مرکزی واقع شده است.

واحد ترخیص : احمد صفاری
                     
              این واحد در ضلع شرقی طبقه زیر زمین ساختمان جدید بیمارستان جنب اطاق عمل 3  واقع شده است.

کارپردازی : عباس مرادی
                         
              این واحد در ضلع غربی حیاط قدیم بیمارستان و جنب جمعداری اموال واقع شده است.

جمعدار اموال : پروانه عقبائی
                         
             این واحد درضلع شمالی حیاط قدیم بیمارستان و جنب امور قرار دادها واقع شده است.

انبار خواربار: جلیل یگانه
                                                
           این واحد در ضلع جنوبی زیرزمین ساختمان جدید بیمارستان در مجاورت واحد مدارک پزشکی واقع شده است. 

شماره مطلب : 34
به روز رسانی : دوشنبه 7 دسامبر 2020 - ساعت 09:29
ایجاد : سه شنبه 7 ژانویه 2014 - ساعت 22:56 2020-12-7 09:29:12