کارشناس بهداشت محیط: سیده زهرا موسوی

این واحد در ضلع شمال محوطه قدیم بیمارستان و جنب واحد کارپردازی بیمارستان واقع شده و شرح وظایف آن به شرح زیر می باشد:

 1-هماهنگی و اقدام در جهت تشكیل كمیته بهداشت و كنترل عفونت بیمارستان و شركت فعال در آن و پیگیری مصوبه های مربوطه
 2- تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشكیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت عمومی برای كاركنان رده های مختلف
 3- نظارت و مداخله در عقد قراردادهای خدماتی بیمارستان و مطالبه كارت معاینه پزشكی ، كارت معاینه كارگری و گواهینامه آموزش بهداشت عمومی پرسنل مشمول قانون
 4- بررسی وضعیت آب مورد مصرف بیمارستان ( شبكه عمومی ، شبكه خصوصی ) و تشكیل پرونده مربوط به آن وكنترل بهداشتی آن از نظر كمی و كیفی و انجام آزمایشات دوره ای میكروبی و شیمیایی و كلرسنجی با استناد به دستورالعمل ها ، استانداردها و شرایط موجود
 5- نظارت ، بررسی و كنترل بهداشتی بركلیه مراحل مختلف جمع آوری ، تفكیك ، انتقال ، نگهداری موقت و دفع زباله های بیمارستانی و نیز جلوگیری از فروش و بازیافت زباله بیمارستانی
 6- نظارت و كنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان و درصورت وجود معضل ، ارائه پیشنهادهای اجرائی مناسب
 7- نمونه برداری از پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب برابر دستورالعمل های اعلام شده (درصورت وجود تصفیه خانه ) بمنظور بررسی كیفیت پالایش فاضلاب
 8- كنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهسازی محیط ، دفع بهداشتی زباله ودرصورت نیاز ، استفاده اصولی از روش های شیمیایی و نیز جلوگیری از فعالیت شركتهای سم پاشی غیر مجاز
 9- نظارت و مداخله در تهیه و كاربرد مواد گندزدا و پاك كننده بیمارستان
 10- نظارت بر عملکرد شرکت طرف قرارداد جهت  سمپاشی بیمارستان
 11-  نظارت فنی و بهداشتی مستمر بر نحوه كار آشپزخانه و نظارت و هماهنگی لازم در زنجیره تهیه ، طبخ و توزیع موادغذایی با همكاری كارشناس تغذیه بمنظور اطمینان از سلامت توزیع و مصرف غذا
 12- نظارت و كنترل دائم برامور مربوط به رختشویخانه و رعایت كلیه نكات ایمنی و بهداشتی ازنظر تفكیك البسه عفونی از غیرعفونی درهنگام شستشو .
 13-  ارائه راهكارهای بهسازی بعنوان اصولی ترین روش كنترل ناقلین
 14- انجام امور محوله در شرایط خاص مانند كنترل همه گیری و نیز مقابله با بحران و بلایا
 15- بطوركلی نظارت و كنترل لازم بهداشتی بركلیه بخش ها – همكاری و هماهنگی با مدیران و مسئولین قسمتهای مختلف درحیطه شغلی و وظائف سازمانی تعیین شده  16-  نظارت بر ایمنی و مشاركت فعال در كاهش سوانح و صدمات داخل بیمارستان ازجمله پوشش پنجره ها ، وسایل اطفاء حریق و سیستم های هشداردهنده ، مهار كپسولهای طبی و . . .

 

شماره مطلب : 116
به روز رسانی : چهارشنبه 19 اوت 2015 - ساعت 08:34
ایجاد : دوشنبه 13 ژانویه 2014 - ساعت 12:03 2015-8-19 08:34:09