فرمانده بحران :  دکتر  محمدرضا اکبری
جانشین فرمانده بحران: 
جانشین اول: سعید مرادی (مدیر بیمارستان)
جانشین دوم: دکتر حمید ریاضی اصفهانی (معاون درمان بیمارستان)

دبیرکمیته بحران: مهندس علی اکبر عسگری

وظایف  فرمانده بحران

v      اعلام هشدار وضعیت بحران به کلیه واحدهای بیمارستان

v      تقسیم مسئولیتها براساس شرایط موجود

v      اعلام نوع بحران

مرکز فرماندهی بحران بیمارستان

v   دفتر ریاست یا دفتر مدیریت و یا دفتر مدیریت بحران بیمارستان خواهد بود .

v   کلیه اطلاعات لازم، دستورالعمل ها و نقشه های بیمارستان که حاوی مطالب زیر میباشد دراتاق فرماندهی موجود است .

حوادث غیر مترقبه خارجی :

طبق تعریف به حوادثی اطلاق میگردد که از خارج از فضای فیزیکی بیمارستان منشاء میگیرند و با ایجاد تعداد زیا د بیماران موجب توقف عملکرد طبیعی بیمارستان می شوند مانند : سیل - آتش سوزی وسیع - زلزله-حوادث با تلفات متعدد –

حوادث غیر مترقبه داخلی :

برطبق تعریف هر حادثه ای است که در فضای فیزیکی بیمارستان رخ دهد و تهدیدی از نوع بیماری ،جراحت ویا تخریب به بیمارستان ،بیماران ، پرسنل و بازدید کنندگان وارد نماید .مانند بمب گذاری- سیل - مواد مضر  - قطع ارتباطات –قطع آب یا برق - انفجار –نشت یا آزاد شدن مواد مضر.

اهداف برنامه مدیریت بحران

1-  تعيين خط مشي بيمارستان در پاسخ به هر نوع حادثه غير مترقبه كه پرسنل  بيماران بازديدكنندگان و يا اجتماع را تحت تاثير خود قرار ميدهد  .

2-  تعيين مسئوليت هاي افراد و بخش هاي بيمارستان در هنگام وقوع حوادث غير مترقبه

3-  تهيه  Guideline  هاي استاندارد و عملي براي پاسخ بيمارستان به حوادث غير مترقبه 

برای دریافت دستورالعمل ها و مطالب آموزشی واحد مدیریت بحران اینجا کلیک کنید

شماره مطلب : 166
به روز رسانی : سه شنبه 22 دسامبر 2020 - ساعت 08:37
ایجاد : چهارشنبه 15 ژانویه 2014 - ساعت 11:13 2020-12-22 08:37:24