دبیر کمیته های بیمارستانی : فاطمه قدیمی
یکی از سیاست­های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای ارائه بهتر و ارتقاء کیفی وکمی خدمات رسانی در مراکز درمانی ، راه اندازی کمیته های بیمارستانی می­باشد کميته هاي بيمارستاني ارکان اصلي برنامه ريزي و هدايت مجموعه و نمونه بارز مديريت مشارکتي در اتخاذ تصميمات مهم و اصولي براي حل مشکلات و ارتقاء کمي و کيفي خدمات به مردم مي باشد. این کمیته ها به منزله بازوی مدیریت بیمارستان و مکمل آن خواهند بود.
شرح وظايف:
-       تنظيم تقويم کميته های بيمارستانی براساس دستورالعمل وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی
-      هماهنگی جهت برگزاری کميته های بيمارستانی بر اساس تقويم
-       تنظيم صورتجلسات و هماهنگی جهت ارسال آن به ارگانها و افراد مرتبط
بیمارستان فارابی دارای 13 کمیته مصوب اصلی و 4 کارگروه فرعی می باشد. 
اسامی كمیته های بیمارستان فارابی  :
 •  کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای
 • کمیته پایش و سنجش کیفیت
 •  کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فن آوری اطلاعات
 • کمیته اقتصاد درمان ، دارو ، درمان و تجهیزات پزشکی
 • کمیته مرگ ومیر و عوارض، آسیب شناسی و نسوج 
 • کمیته کنترل عفونت 
 •  کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا
 • کمیته  حفاظت فنی و بهداشت کار
 • کمیته بهداشت محیط
 • کمیته طب و انتقال خون
 • کمیته اورژانس ، تریاژ و تعیین تکلیف
 • کمیته ایمنی بیمار
 • کمیته تیم مدیریت اجرائی  
 • کارگروه رسیدگی به شکایات
 • کارگروه آموزش سلامت
 • کارگروه اداره امور درمانگاه ها
 • کارگروه امور بانوان
 
شماره مطلب : 165
به روز رسانی : دوشنبه 7 دسامبر 2020 - ساعت 09:31
ایجاد : چهارشنبه 15 ژانویه 2014 - ساعت 11:12 2020-12-7 09:31:56