بیمارستان فارابی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در نظر دارد  اقلام تجهیزات پزشکی اسقاط و مازاد را ، با استناد به بخشنامه 22889/51/11/99 مورخ1399/12/09 بر اساس قوانین و مقررات جاری از طریق مزایده داخلی به اشخاص حقیقی و حقوقی به فروش برساند.

مهلت تحویل پیشنهاد‌ها و اسناد از روز شنبه  مورخ 1400/01/21 تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 1400/01/29 تعیین شده است و پاکت‌ها روز دوشنبه 1400/01/30  در دفتر مدیریت  بازگشایی خواهند شد.

علاقمندان می توانند جهت دریافت و تحویل اسناد و بازدید به آدرس: بیمارستان فارابی - ساختمان قدیم، اتاق حسابداری اموال مراجعه کنند.

شماره مطلب : 8052
به روز رسانی : سه شنبه 6 آوریل 2021 - ساعت 12:14
ایجاد : سه شنبه 6 آوریل 2021 - ساعت 12:10 2021-4-6 12:14:45