مسئول فنی بیمارستان فارابی آسیب های جسمی و روحی وارد شده به مصدومان و خانواده های آنان در شب چهارشنبه سوری را با آموزش و فرهنگ سازی، قابل پیشگیری دانست. 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران بیمارستان فارابی، روابط عمومی این بیمارستان به بهانه چهارشنبه سوری گفت و گوی کوتاهی را با دکتر محمد سلیمانی، مسئول فنی و عضو هیئت علمی گروه چشم پزشکی دانشگاه ترتیب داد. دکتر سلیمانی در صحبت های خود به مصدومانی که در این شب با آسیب های گوناگون چشمی به اورژانس بیمارستان فارابی مراجعه می کنند اشاره کرد و  گفت: با وجود محدودیت های کرونایی امیدوار بودیم که تعداد مراجعه کنندگان به اورژانس بیمارستان بسیار کم باشد اما متاسفانه بازهم شاهد مراجعه مصدومان با آسیب های وسیع چشمی هستیم. با توجه به اینکه سال هاست با حوادث شدید در این شب مواجه هستیم نیاز ما به فرهنگ سازی در زمینه پیشگیری از آسیب ها و حوادث در این شب بیش از پیش نمایان می شود. زیرا این گونه می توانیم بخش زیادی از آسیب های جسمی و روحی وارد شده به افراد و خانواده های آنان در این شب را کاهش دهیم. 
وی با اشاره به آمادگی کارکنان بیمارستان فارابی در این شب اظهار داشت: از مدت ها قبل برای مدیریت بحران در چنین شبی آماده شده ایم و کادر درمان مجرب این بیمارستان با برنامه ریزی کامل و جامع، پذیرش مصدومان چهارشنبه سوری را انجام می دهد. وی در پایان ابراز امیدواری کرد با آموزش و فرهنگ سازی در سال های آینده شاهد چنین حوادثی نباشیم.
خبر: قاضی میرسعید
عکس: علیرضا حدادپور
شماره مطلب : 8034
به روز رسانی : چهارشنبه 17 مارس 2021 - ساعت 08:03
ایجاد : چهارشنبه 17 مارس 2021 - ساعت 00:35 2021-3-17 08:03:42