برای دریافت فیلم های آموزشی کنفرانس هفتگی 4 اسفند 1399 بیمارستان فارابی روی لینک های زیر کلیک کنید:
 

1. Optic Nerve Head Pit as a Glaucoma Mimicker - R.Zarei MD & A.Azimi MD
2.  Important Points on Orbital Vasular Lesions - F.Pakdel MD & M.Shahriari MD

شماره مطلب : 7957
به روز رسانی : دوشنبه 22 فوریه 2021 - ساعت 19:04
ایجاد : شنبه 20 فوریه 2021 - ساعت 18:51 2021-2-22 19:04:57