به منظور بررسی مشکلات اتاق های عمل، بخش ها و درمانگاه های بیمارستان فارابی نشستی با حضور معاون درمان و سرپرستاران این بیمارستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران بیمارستان فارابی، برای بررسی مشکلات موجود در اتاق های عمل، بخش ها و درمانگاه های این بیمارستان یکشنبه 19 بهمن 99 نشستی با حضور دکتر حمید ریاضی، معاون درمان و فریده آژیر، مدیر پرستاری این مرکز برگزار شد.
دکتر ریاضی با ابراز خشنودی از برگزاری این نشست گفت: هدف ما از تشکیل این گونه نشست ها استفاده از نظرات کارکنان پرستاری به ویژه سرپرستاران برای رفع نواقص موجود است. زیرا سرپرستاران به عنوان مسئولان واحدهای خود به صورت مستقیم با کارکنان و بیماران در ارتباط هستند و به خوبی از مشکلات موجود خبر دارند. به همین دلیل می توانیم با تکیه بر تجربه آنان و خردجمعی بهترین تصمیم را برای بهبود شرایط بیمارستان اتخاذ کنیم. زیرا معتقدیم نقش پرستاران در افزایش سطح کیفی خدمات درمانی انکار نشدنی است.
وی حفظ کیفیت خدمات چشم پزشکی در شرایط همه گیری ویروس کرونا را یکی از اهداف اصلی بیمارستان فارابی دانست و افزود: شیوع این ویروس محدودیت هایی را برای کادر درمان در ارائه خدمات به بیماران ایجاد کرده و گاهی باعث  لغو برخی از جراحی ها شده است. پیوند قرنیه یکی از این موارد است که به دلیل کرونا فرایند تهیه بافت چشم از بانک چشم مرکزی کشور زمان بر و قاعدتا صف انتظار برای دریافت بافت نیز طولانی تر شده است. به همین منظور با هماهنگی دکتر اکبری، رییس بیمارستان مذاکراتی را با بانک چشم مرکزی برای تامین سریع تر بافت انجام دادیم. البته ما مشکلی در تامین بافت چشم برای بیماران اورژانسی نداریم اما تلاش می کنیم برای سایر بیماران نیازمند بافت نیز بر اساس اولویت بندی عمل کرده و از لغو جراحی ها جلوگیری کنیم.
بررسی لیست عمل توسط پزشک پیش از جراحی، بررسی فرایند ترخیص بیمارانی که جراحی آنان لغو شده، برنامه حضور پزشکان در درمانگاه ها و اتاق های عمل و اطمینان از کامل بودن پرونده بیماران پیش از جراحی موضوعاتی بودند که توسط سرپرستاران مطرح و برای رفع نواقص موجود تصمیم گیری شد.
 
شماره مطلب : 7938
به روز رسانی : یکشنبه 7 فوریه 2021 - ساعت 19:04
ایجاد : یکشنبه 7 فوریه 2021 - ساعت 17:32 2021-2-7 19:04:43