عملکرد واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان فارابی در زمینه تعمیرات تجهیزات و دستگاه های این مرکز در جلسه کمیته اقتصاد درمان ،دارو و تجهیزات پزشکی بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران بیمارستان فارابی، جلسه کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی این بیمارستان با هدف بررسی عملکرد واحد تجهیزات پزشکی این مرکز در زمینه تعمیرات، چهارشنبه 15 بهمن 99 با حضور سعید مرادی، مدیر و فریده آژیر، مدیر پرستاری بیمارستان فارابی برگزار شد.
در این جلسه فاطمه قدیمی، کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار این بیمارستان، با اشاره به تمرین عملیاتی جابجایی ترالی کد بخش ها توسط کارشناسان پرستاری و بیهوشی گفت: پس از انجام این تمرین و با توجه به نتایج به دست آمده، نقص های موجود مشخص و اقدامات اصلاحی برای آن در نظر گرفته شد. خوشبختانه با همکاری دفتر پرستاری توانستیم به دقت مشکلات موجود را بررسی کنیم. زیرا معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران با توجه به دستورالعمل های ابلاغی تاکید زیادی بر آمادگی کامل تجهیزات پزشکی دارد. با توجه به اهمیت این موضوع از برخی اعضای هیئت علمی نیز برای حضور در این جلسه دعوت کردیم تا باعث پویاتر شدن این کمیته شود.
سپس مهدی شمس، مسئول واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان گزارشی از تعمیرات دستگاه های پزشکی این مرکز ارائه کرد و اظهار داشت: تقاضایی که از مسئولان و سرپرستاران واحدها داریم این است که حتما درخواست های مربوط به تعمیرات تجهیزات پزشکی را در اسرع وقت در سامانه PMQ (سامانه جامع مدیریت تجهیزات پزشکی) ثبت کنند تا ما بتوانیم آمار دقیقی از تجهیزات تعمیر شده را ثبت کنیم.
وی در ادامه صحبت های خود درباره عملکرد واحد تجهیزات پزشکی افزود: با توجه به مصوباتی که در جلسات و کمیته های قبلی درباره نصب برچسب کالیبراسیون روی دستگاه ها پس از تعمیر و بازگشت به بیمارستان داشتیم، با شرکت های مربوط مذاکراتی را انجام دادیم تا نسبت به اجرای این موضوع اقدام کنند تا با این روش از صحت عملکرد آن ها پس از تعمیر اطمینان پیدا کنیم.
بررسی هزینه تعمیرات و بازدیدهای دوره ای برخی از اتوکلاوهای بیمارستان و عملکرد تجهیزات پزشکی بخش لیزیک بیمارستان فارابی از موضوعات دیگری بود که شمس در این جلسه به آن ها اشاره کرد.
خبر: قاضی میرسعید
 
شماره مطلب : 7932
به روز رسانی : چهارشنبه 3 فوریه 2021 - ساعت 18:36
ایجاد : چهارشنبه 3 فوریه 2021 - ساعت 17:46 2021-2-3 18:36:51