گزارش اقدامات جاری مواجهه با کرونا در جلسه تیرماه 99 کمیته اورژانس بیمارستان فارابی ارائه شد.
 
 به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، جلسه کمیته اورژانس (تریاژ و تعیین تکلیف) این مرکز شنبه 7تیر99 با حضور دکتر علیرضا خدابنده، معاون آموزشی، سعید مرادی،  مدیر و دکتر سید علی طباطبایی، رییس اورژانس برگزار شد.
در این جلسه فاطمه سلیمانی، سرپرستار اورژانس و دبیر کمیته ابتدا به اقدامات انجام شده برای مقابله با بحران کووید-19 اشاره کرد و گفت: برای اجرای دستورالعمل های ابلاغی و با همکاری واحد کنترل عفونت بیمارستان درمانگاه مجزایی برای تریاژ و معاینه بیماران مشکوک و قطعی کووید-19 راه اندازی و تجهیز شد. نصب نوار راهنما برای جداسازی مسیر تردد بیماران مشکوک، رعایت فاصله گذاری مناسب در ایستگاه پرستاری، سالن انتظار و تریاژ، نصب شیلد محافظ در دستگاه های معاینه چشم، تب سنجی مراجعین در ورودی اورژانس برخی از اقدامات انجام شده برای کنترل این بیماری در اورژانس بود.
در ادامه مشکلات این واحد مطرح شد. تهویه درمانگاه اورژانس و تریاژ کرونا، نیاز به یک دستگاه معاینه چشم سیار ،کمبود نیروی کمک بهیار در شیفت های عصر و شب، مدیریت مراجعین پزشکی قانونی و بازبینی فرآیند معاینه و ارجاع بیماران تصادفی دارای آسیب های متعدد در اورژانس تعدادی از این مشکلات بود که در باره آنها گفتگو و تصمیم گیری شد.
خبرنگار و عکاس: حمیده امیدوار
 
شماره مطلب : 7335
به روز رسانی : شنبه 27 ژوئن 2020 - ساعت 11:10
ایجاد : شنبه 27 ژوئن 2020 - ساعت 11:10 2020-6-27 11:10:48