رییس بیمارستان فارابی در جلسه تیرماه 99 کمیته مدیریت اطلاعات سلامت این مرکز بر اصلاح فرآیند تهیه لیست  عمل جراحی و تعیین تکلیف پرونده های کنسل شده تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، جلسه کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات این مرکز چهارشنبه 4 تیر99 با حضور دکتر محمد رضا اکبری، رییس بیمارستان برگزار شد. در این جلسه که دکتر آرش میرمحمد صادقی، معاون درمان و سعید مرادی، مدیر مرکز نیز حضور داشتند، موارد عدم انطباق ثبت جراحی های کنسل شده بررسی شد. پس از  توضیحات مسئولان واحد های مدارک پزشکی، ترخیص، پذیرش و سرپرستار بخش آرمان درباره فرآیند موجود، مشکلات پذیرش، ثبت و بایگانی این پروندها، تعیین تکلیف مالی پرونده کنسل شده، تعیین تاریخ مراجعه مجدد و اصلاح آن در HIS، دکتر اکبری، رییس بیمارستان پیشنهاد کرد، با توجه به توضیحات ارائه شده، فرآیند پذیرش و بستری بیماران نیازمند جراحی توسط کارگروه ویژه ای بازبینی و اصلاح شود. 
در ادامه مشکلات پرونده بیماران بستری دربخش ICU نیز بررسی و درباره آن ها تصمیم گیری شد.
خبرنگار و عکاس: حمیده امیدوار
 
 
شماره مطلب : 7331
به روز رسانی : چهارشنبه 24 ژوئن 2020 - ساعت 13:39
ایجاد : چهارشنبه 24 ژوئن 2020 - ساعت 12:09 2020-6-24 13:39:25