به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، جلسه شورای پژوهشی این مرکز سه شنبه 26 خرداد 1399 با حضوردکتر محمد رضا اکبری، مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رییس بیمارستان، دکتر محمد طاهررجبی، معاون پژوهشی بیمارستان و دکتر سید فرزاد محمدی، رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی ترجمانی دانشگاه برگزارشد. 
دکتر محمدی، در این جلسه به رویکرد جدید مراکز چشم پزشکی کشور درامر تحقیق توسعه اشاره کرد و گفت:بنده به اقتضای مسئولیتم در شبکه ملی تحقیقات چشم و دفتر سلامت چشم و پیشگیری از نابینایی وزارت بهداشت شاهد اهتمام ویژه و سرمایه گذاری مراکز چشم پزشکی اعم از دولتی و خصوصی در حوزه پژوهش هستم و گروه چشم پزشکی و بیمارستان فارابی باید با تغییر رویکرد، در حوزه پژوهش ظرفیت سازی کند تا از میدان رقابت جانماند. 
وی مرکز تحقیقات چشم پزشکی ترجمانی را قالبی در خدمت گروه چشم پزشکی دانست که اعضای بالقوه آن همان اساتید گروه چشم پزشکی هستند و به علت وابستگی به بیمارستان فارابی متاثر از فضای درمانی حاکم بر آن است.
دکتر محمدی اولین قدم در توسعه حوزه پژوهش بیمارستان فارابی را توسعه نیروی انسانی این بخش دانست و افزود: پیشنهاد بنده این است که گروه چشم پزشکی درصدی از ظرفیت نیروی انسانی خود را به پژوهشگران بالینی یا پژوهشگران علوم پایه اختصاص دهد تا دپارتمان چشم پزشکی به دپارتمان چشم پزشکی و علوم بینایی تبدیل شود.
استفاده مشترک از پژوهشگران گروه های علمی و مراکز تحقیقاتی دیگر(ِdual affiliation)، جذب پزشک پژوهشگر، میزبانی دستیاران دکترای پژوهشی،جذب متخصصین ضریب کای علوم پزشکی پیشنهادات رییس مرکز تحقیقت چشم پزشکی ترجمانی دانشگاه برای توسعه نیروی انسانی حوزه پژوهش در بیمارستان فارابی بود.
دکتر محمدی افزود: این افراد می توانند دوره ای را شبیه دوره فوق دکترابه عنوان دستیار پژوهشی در کنار اعضای هیئت علمی گروه چشم کار کنند.
رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی ترجمانی با تاکید بر اینکه منظور از توسعه پژوهشی فقط خروجی مقاله نیست، اظهار داشت : اخذ پتنت، تولید محصولات زیستی، تربیت فارغ التحصیل پزوهشی، قرار گرفتن در لیست میزبانی پژوهشگران بالینی و علوم پایه، توسعه زیر ساختی و همکاری های بین المللی هم در این حوزه قرار دارد. در ادامه دو تقاضای جذب مطرح شد و اعضای جلسه نظرات خود را اعلام کردند. 
همچنین در این جلسه یک پروپوزال فلوشیپی، یک پروپوزال دستیاری و سه طرح پژوهشی با حضور پیشنهاد دهندگان و داوران بررسی شدند و همگی به تصویب رسیدند.
خبرنگار و عکاس: حمیده امیدوار
 
شماره مطلب : 7323
به روز رسانی : شنبه 20 ژوئن 2020 - ساعت 11:14
ایجاد : سه شنبه 16 ژوئن 2020 - ساعت 12:57 2020-6-20 11:14:46