در جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان فارابی اقدامات کنترلی سلامت شغلی در زمان در همه گیری کووید - 19 بررسی شد.

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، در جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار این مرکز که دوشنبه 19خرداد 1399برگزار شد، مهندس الناز نصیرلو، کارشناس بهداشت حرفه ای گزارش اقدامات انجام شده این واحد در زمان شیوع بیماری کووید – 19 را ارائه کرد.
به گفته وی این اقدامات در حوزه تهیه و توزیع وسایل حفاظت فردی برای کارکنان شامل تحویل وسایل حفاظتی موجود به واحدها و نظارت بر توزیع آن ها، ارائه آموزش های مداوم چهره به چهره به کارکنان درباره  نحوه پوشیدن و درآوردن، دفع صحیح، مدت زمان استفاده مفید، روش صحیح نگهداری و استریل کردن وسایل حفاظت فردی، اطلاع رسانی مجازی نکات ایمنی و بهداشتی بود.
مهندس نصیرلو گفت : در حوزه غربالگری فعالیت هایی مانند تب سنجی و کنترل علائم مشکوک هنگام ورود کارکنان ، تهیه پروتکل داخلی برای شناسایی افراد مشکوک و دارای مشکل تنفسی و نحوه پیگیری آن، انجام اکسیمتری و سی تی اسکن در رادیولوژی و اعلام اسامی افراد مشکوک، اعطای مرخصی استعلاجی به افراد مشکوک، شناسایی کارکنان دارای بیماری زمینه ای و یا شاغلین باردار و کاهش حضور آنان در محل کار، پیگیری بازگشت به کار و ارزیابی سلامت کارکنان مشکوک و مبتلا انجام شده است.
نظارت بر کار پیمانکاران  واحد های برون سپاری شده از دیگر اقدامات کنترلی سلامت شغلی واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان فارابی در همه گیری کووید -19 است که شامل نظارت بر تامین بموقع وسایل حفاظت فردی و رعایت اصول ایمنی و سلامت شغلی و ارائه گزارش و پیگیری جهت رفع نواقص موجود در ارزیابی می شود.
مهندس نصیرلو در ادامه تهویه موثر جهت کنترل عوامل بیولوژیک را از اقدامات ضروری و مهم برای کنترل بیماری کووید دانست و افزود: بررسی سیستم های  تهویه در واحدها و گزارش نواقص جهت رفع آن، مجهز شدن خروجی اگزوز فن اتاق فشار منفی واحد icu  به فیلتر هپا و توسعه تهویه عمومی اقدامات انجام شده در این زمینه است.
کارشناس بهداشت حرفه ای بیمارستان فارابی گفت: در این مدت بازدیدهای میدانی برای نظارت بر اجرای صحیح فاصله گذاری اجتماعی و کاهش مواجهه فیزیکی در واحدهای دارای ارباب رجوع انجام و گزارش اقدامات به صورت روزانه و هفتگی برای معاونت بهداتش دانشگاه ارسال شده است.
وی در پایان برخی از نواقص مشاهده شده و انتقادات کارکنان را هم به اطلاع اعضای کمیته رساند و تاکید کرد: حمایت های روحی و روانی می تواند بار استرس شغلی کارکنان را در دوران همه گیری کاهش دهد.
خبرنگار و عکاس: حمیده امیدوار
 
شماره مطلب : 7298
به روز رسانی : دوشنبه 8 ژوئن 2020 - ساعت 12:51
ایجاد : دوشنبه 8 ژوئن 2020 - ساعت 11:10 2020-6-8 12:51:59