به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، جلسه کمیته فناوری اطلاعات سلامت این مرکز چهارشنبه 7 خرداد 99 با حضور دکتر آرش میرمحمد صادقی، معاون درمان و سعید مرادی، مدیر بیمارستان برگزار شد. در این جلسه مهندس طاهره صادقی، مسئول واحد فناوری اطلاعات درباره فرآیندهای طراحی شده برای ثبت بیماران مشکوک و قطعی کووید -19 در سامانه HIS بیمارستان توضیح داد و گفت: این فرآیند بر اساس دستورالعمل های وزارت بهداشت و دانشگاه طراحی شده و امکان ثبت مشخصات در تمامی مراحل پذیرش، بستری و ترخیص بیمار گنجانده شد.
وی افزود: این فرآیند در نیمه دوم اسفند در جلسه ای به اطلاع همکاران مرتبط رسانده شد. 
مهندس صادقی در ادامه درباره امکان ثبت و دریافت فیش برای غذای همراه بیمار، لزوم ثبت مخدرها در HIS و همخوانی آن با لیست مصرفی داروخانه و امکان ثبت آموزش به بیمار در لیست هزینه های دریافتی  نیز توضیحاتی داد. 
خبرنگار: حمیده امیدوار
عکاس: عباس قاضی میرسعید
 
شماره مطلب : 7287
به روز رسانی : چهارشنبه 27 می 2020 - ساعت 13:15
ایجاد : چهارشنبه 27 می 2020 - ساعت 11:33 2020-5-27 13:15:18