موضوع توسعه و ظرفیت سازی تشکیلاتی و بودجه حوزه پژوهش در جلسات مشترک مسئولان مرکز تحقیقات چشم پزشکی ترجمانی دانشگاه و بیمارستان فارابی بررسی می شود .

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، اولین نشست این جلسات دوشنبه 21اردیبهشت1399 با حضور دکتر سید فرزاد محمدی، رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی ترجمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر محمد طاهر رجبی، معاون پژوهشی، سعید مرادی، مدیر و و اعظم بیات، سرپرست امورمالی بیمارستان فارابی برگزار شد. 
در این جلسه پس از مرور برنامه ها و گزارش مالی سال 1398 مرکز تحقیقات چشم پزشکی ترجمانی، درباره موضوعاتی چون نهایی کردن رویه پرداخت کمک هزینه انتشار مقاله، تامین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز تحقیقات، فرآیند جذب بودجه عملیاتی، تدوین و تصویب تفاهم نامه مالی سال 99 مرکز تحقیقات، تدوین سازوکار پرداخت حق الزحمه برای داوری حرفه ای خارج از مرکز، گشایش حساب کمک های مردمی، درآمد زایی و جذب بودجه از منابع خارج دانشگاه، تامین هزینه پایان نامه ها، برگزاری دوره های آموزش در پژوهش، تعریف فهرست جامع خدمات پژوهشی، مشارکت در سمینار فارابی و برنامه های بازآموزی، کارشناسی امور اعتبار بخشی و ارزشیابی سالانه مرکز تحقیقات و حوزه پژوهش بیمارستان و عقد تفاهم نامه همکاری بلند مدت مرکز تحقیقات با گروه چشم پزشکی و بیمارستان فارابی تبادل نظر شد.
خبرنگار وعکاس: حمیده امیدوار 
 
شماره مطلب : 7260
به روز رسانی : سه شنبه 12 می 2020 - ساعت 10:03
ایجاد : دوشنبه 11 می 2020 - ساعت 12:01 2020-5-12 10:03:15