به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، اولین جلسه سال 99 کمیته بهداشت محیط این مرکز دوشنبه21 اردیبهشت با حضور سعید مرادی، مدیر بیمارستان برگزار شد.
در این جلسه مهندس میثم طاهری، کارشناس بهداشت محیط گزارش اقدامات این واحد در مبارزه با ویروس کرونا را ارائه کرد.در این گزارش اقدامات و تمهیدات انجام شده در فضاهای عمومی، مهد کودک، بوفه، واحد پسماند، رختشویخانه، غذاخوری و آشپزخانه به تفکیک شرح داده شد. 
سعید مرادی، مدیر بیمارستان نیز با قدردانی از تلاش واحدهای بهداشت محیط و خدمات در گندزدایی محیط بیمارستان در همه گیری کرونا، بر لزوم افزایش این اقدامات با توجه به بازگشایی واحدها و بخش ها، تاکید کرد. وی همچنین نظارت برفرآیند گندزدایی و ثبت تجربه ها و نوآوری های انجام شده و تهیه گزارش فصلی را ضروری دانست.
خبرنگار وعکاس: حمیده امیدوار 
 
شماره مطلب : 7259
به روز رسانی : دوشنبه 11 می 2020 - ساعت 11:09
ایجاد : دوشنبه 11 می 2020 - ساعت 11:09 2020-5-11 11:09:24