مشکلات اجرایی فرآیند ارسال الکترونیک اسناد بیمه سلامت با حضور کارشناسان  در بیمارستان فارابی بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، دومین نشست بررسی فرآیند و چالش های ارسال اسناد در سامانه رز دوشنبه 23دی98 در بیمارستان فارابی برگزار شد. این جلسه به منظور بهبود فرآیند ارسال الکترونیک اسناد بستری و سرپایی بیمه سلامت و با حضور کارشناسان مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و  معاونت درمان دانشگاه، کارشناسان  و نمایندگان بیمارستانی سازمان بیمه سلامت، کارشناس شرکت پشتیبان نرم افزار رز و کارشناسان واحد فناوری اطلاعات و درآمد بیمارستان فارابی تشکیل و درباره مشکلات فرآیند اجرا گفتگو و تصمیم گیری شد.
خبرنگار و عکاس: حمیده امیدوار
 
شماره مطلب : 7003
به روز رسانی : دوشنبه 13 ژانویه 2020 - ساعت 13:51
ایجاد : دوشنبه 13 ژانویه 2020 - ساعت 13:49 2020-1-13 13:51:56