به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، جلسه کمیته بهداشت محیط این مرکز دوشنبه 23دی 1398 با حضور سعید مرادی، مدیر بیمارستان برگزار شد. 
مهندس سیده زهرا موسوی، کارشناس بهداشت محیط، در این جلسه گزارش وضعيت بهداشت محيط و مديريت پسماند را بر اساس نتايج چك ليست هاي فصل پاييز بخش ها، درمانگاه ها، آزمايشگاه ، اتاق هاي عمل و... ارائه  و موارد بدون انطباق را اعلام کرد.
همچنین در مورد تهیه برنامه ويژه براي اصلاح وضعيت موجود واحدهايي كه كمترين امتياز را از چک لیست بهداشت محیط گرفته اند،  پيگيري تعمير و بهسازي قسمت هايي از اتاق عمل يك ، اصلاح سيستم تهويه اتاق عمل بر اساس اندازه گيري هاي انجام شده، اقدامات انجام شده برای بهبود وضعيت نظافت و بهداشت فضاهاي عمومي و سرويس هاي بهداشتي گفتگو و تصمیم گیری شد.
خبرنگاروعکاس: حمیده امیدوار
 
شماره مطلب : 6999
به روز رسانی : دوشنبه 13 ژانویه 2020 - ساعت 12:36
ایجاد : دوشنبه 13 ژانویه 2020 - ساعت 12:35 2020-1-13 12:36:22