به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، در جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار این مرکز که روز شنبه 21دی 98 برگزار شد، گزارش بازدید کارشناسان معاونت بهداشت دانشگاه و موارد عدم انطباق اعلام شده بررسی شد. مهندس الناز نصیرلو، کارشناس بهداشت حرفه ای در پایان جلسه گفت: از زمان دریافت گزارش، اقدامات اصلاحی زیادی انجام شده است و در برخی موارد نیاز به مداخلات سطوح بالاتر بود که امروز در جلسه کمیته مطرح  و مقرر شد تمامی آنها بوسیله مسئولان مربوطه پیگیری شود.
خبرنگار و عکاس: حمیده امیدوار
 
شماره مطلب : 6988
به روز رسانی : شنبه 11 ژانویه 2020 - ساعت 11:38
ایجاد : شنبه 11 ژانویه 2020 - ساعت 11:38 2020-1-11 11:38:27