به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، کارگاه تعهد حرفه ای پرستاری به همت آموزش دفتر پرستاری بیمارستان فارابی و با مشارکت دفتر ارتقای رفتار حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.
دراین کارگاه که پنجشنبه 17دی98برگزار شد، داننده فر، پوریانی، محبی، دوستی، زارع بیدکی، جنت و عبدالمالکی اعضای گروه آموزش پرستاری دفتر ارتقای حرفه ای دانشگاه، درباره کلیات و ابعاد شش گانه تعهد حرفه ای در پرستاری را شرح دادند. در هر بخش سخنرانان مصادیق رفتار حرفهای را مطرح و به بررسی چند سناریو پرداختند. همچنین به پرسش های شرکت کنندگان پاسخ دادند. 
خبرنگار و عکاس : حمیده امیدوار
 

 

شماره مطلب : 6984
به روز رسانی : پنجشنبه 9 ژانویه 2020 - ساعت 15:02
ایجاد : پنجشنبه 9 ژانویه 2020 - ساعت 12:38 2020-1-9 15:02:28