به نقل از روابط عمومی دانشکده پزشکی، این کارگاه در ادامه کارگاه های تعهد حرفه ای و توسط دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار خواهد شد.
علاقه مندان برای ثبت نام باید به صورت الکترونیکی و از طریق آدرس اعلام شده توسط دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی اقدام کنند. مهلت ثبت نام تا دوشنبه 16  دی 98 ادامه دارد. 
این کارگاه دارای امتیاز فرهنگی بوده و پنجشنبه 19 دی 98، از ساعت 8:30 تا 10:30 در سالن سالن شورای مدیریت بیمارستان فارابی برگزار خواهد شد.
طبق اعلام دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، شرکت در کارگاه مفهوم تعهد حرفه ای پیش نیاز شرکت در کارگاه های آموزش و ارزیابی تعهد حرفه ای است.
شماره مطلب : 6967
به روز رسانی : شنبه 4 ژانویه 2020 - ساعت 19:05
ایجاد : شنبه 4 ژانویه 2020 - ساعت 19:05 2020-1-4 19:05:55