به گزارش روابط عمومي دانشگاه، سازمان انتقال خون در پي کاهش ذخاير استراتژيک خون و فراورده هاي خوني به سبب آلودگي هواي تهران در هفته گذشته از شهروندان و کارمندان براي اهداي خون دعوت کرد.  اين سازمان به منظور حفظ ذخاير خون و فراورده هاي خوني براي پاسخگويي مناسب به مراکز درماني و حفظ آمادگي در شرايط اضطراري از کارکنان خدوم دستگاه هاي اجرايي خواست تا به مراکز انتقال مراجعه و خون اهدا کنند.
شماره مطلب : 6826
به روز رسانی : دوشنبه 2 دسامبر 2019 - ساعت 18:38
ایجاد : دوشنبه 2 دسامبر 2019 - ساعت 15:00 2019-12-2 18:38:14