گالری عکس
به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، دوره آموزشی اطفا حریق به روش آموزش چهره به چهره یکشنبه 10 آذر 1398 برای کارکنان واحد تغذیه این بیمارستان برگزار شد.  علی اکبر عسگری ،مسئول واحد مدیریت خطر حوادث و پدافند غیرعامل بیمارستان فارابی هدف از اجرای این آموزش ها را افزایش سطح آگاهی و عملکرد کارکنان و تکمیل برنامه های آموزش گروهی کارکنان در زمینه مقابله با آتش سوزی دانست و گفت:  در این دوره با حضور در واحد های مختلف بیمارستان، روش کار با کپسول آتش نشانی را به کارکنان آموزش داده و نکات مهم در پیشگیری از آتش سوزی و اطفاء آن را مرورمی کنیم. 
خبر و عکس: قاضی میرسعید
شماره مطلب : 6815
به روز رسانی : یکشنبه 1 دسامبر 2019 - ساعت 15:09
ایجاد : یکشنبه 1 دسامبر 2019 - ساعت 10:54 2019-12-1 15:09:43