گالری عکس

به کزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، جلسه کمیته کنترل عفونت این مرکز یکشنبه 10آذر1398  با حضور سعید مرادی، مدیر و دکتر آرش میرمحمد صادقی، معاون درمان بیمارستان برگزار و گزارش ماهانه موارد اندوفتالمیت درآن بررسی شد. این جلسه اعضای هیئت علمی و کارشناسان درباره نکات مهم پرونده های مطرح شده گفتگو کردند .
خبرنگار و عکاس: حمیده امیدوار
 
شماره مطلب : 6814
به روز رسانی : یکشنبه 1 دسامبر 2019 - ساعت 10:56
ایجاد : یکشنبه 1 دسامبر 2019 - ساعت 10:25 2019-12-1 10:56:41