به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، تیم شهید محمود سهرابی متشکل از اعضای بسیج جامعه پزشکی ، پزشکان و کارکنان بیمارستان فارابی با همکاری معاونت سلامت شهرداری منطقه 12، در قالب طرح شهید رهنمون، پنجشنبه 7 آذر 1398 در محله هرندی تهران حاضرشده و به ارائه خدمات رایگان چشم پزشکی، مشاوره تغذیه و غربالگری دیابت و پرفشاری خون پرداختند.
 
اعضای تیم                                                                                                                                                                                                       

لیلا بوژآبادی (مسئول تیم)، دکتر کیانوش شهرکی (چشم پزشک)

همکاران: خانم ها عظیم زاده، دهقانی، قاسمی و آقای یوسفی                                                                       

تعداد ویزیت چشم  پزشکی                              30 نفر
تجویز و تحویل عینک 8 مورد
ارجاع به بیمارستان فارابی6 نفر
توزیع بروشور دیابت و پرفشاری خون2 برگ

 

شماره مطلب : 6812
به روز رسانی : یکشنبه 1 دسامبر 2019 - ساعت 08:26
ایجاد : یکشنبه 1 دسامبر 2019 - ساعت 08:24 2019-12-1 08:26:06