گالری عکس

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، جلسه کمیته بهداشت محیط این مرکز دوشنبه 27آبان 98 با حضور سعید مرادی، مدیر بیمارستان برگزار شد.
در این جلسه مهندس زهرا موسوی، کارشناس بهداشت محیط، گزارش پیشرفت برنامه عملیاتی مدیریت پسماند را ارائه کرد . در این گزارش وضعیت تولید پسماند ویژه و عادی بیمارستان در نیمه اول سال جاری و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به همراه موارد عدم انطباق مدیریت پسماند شرح داده شد.
در ادامه جلسه گزارش عملكرد و پايش ميكروبی، شيميايی، مكانيكی دستگاه بي خطرساز پسماند نیز ارائه و در مورد اجرای استانداردهایبيمارستان سبز تصمیم گیری شد.
خبرنگار و عکاس: حمیده امیدوار 
 
شماره مطلب : 6780
به روز رسانی : یکشنبه 1 دسامبر 2019 - ساعت 07:51
ایجاد : دوشنبه 18 نوامبر 2019 - ساعت 10:28 2019-12-1 07:51:17