به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی،جلسه کمیته رهبری و مدیریت( تیم مدیریت اجرایی) این مرکز یکشنبه 26آبان 98 با حضور دکتر محمد رضا اکبری رییس بیمارستان برگزار شد.
در این جلسه موارد عدم انطباق سنجه های اعتبار بخشی که با عملکرد پزشکان مرتبط است، مطرح و در مورد آن ها تصمیم گیری شد. برخی از این موارد شامل ثبت سوابق و تلفیق دارویی در پرونده بیماران، Reorder دستورات مشاوره توسط چشم پزشک معالج، درخواست مشاوره تغذیه برای بیماران بستری، درج وضعیت تغذیه و رژیم غذایی در پرونده بیماران، تکمیل برگه خلاصه پرونده، آموزش بدو وورد به بیماران توسط پزشک، تکمیل لیست عمل جراحی به ویژه برای گروه رتین، تکمیل فرم رضایت آگاهانه، علامت گذاری موضع جراحی توسط پزشک معالج , تکمیل چک لیست جراحی ایمن بود.
همچنین اعضای جلسه در مورد لزوم حضور داروساز بالینی در بیمارستان، استعلام از معاونت درمان دانشگاه برای طراحی برگه خلاصه پرونده ویژه بیماران چشم، لزوم آگاهی مدیران ارشد از بیانیه سیاست بیمارستان، اعلام مقادیر بحرانی آزمایش ها، اعلام موارد اورژانس در تصویر برداری، تاکید بر نظارت اتندینگ بر معاینه بیمار توسط دستیاران در درمانگاه ها، سیاست های اموزش به بیمار و آموزش به کارکنان بیمارستان، نوبت دهی معاینات پیگیری در درمانگاه های عمومی و زمان سنجی مدت انتقال بیمار از بخش به اتاق عمل و مدت انتقال بیمار از پذیرش اتاق عمل به تخت جراحی  گفتگو کردند.
در ادامه جلسه 21شاخص کلیدی عملکرد بیمارستان مرور و وضعیت برخی از آن ها بررسی شد.
فاطمه قدیمی، مسئول دفتر بهبود کیفیت بیمارستان فارابی نیز با اعلام این که ارزیابی داخلی بیمارستان از روز 18 آبان شروع شده و دو هفته ادامه دارد، افزود: نتایج این ارزیابی در جلسه بعدی کمیته اعلام می شود.
خبرنگار و عکاس: حمیده امیدوار
 
شماره مطلب : 6778
به روز رسانی : یکشنبه 1 دسامبر 2019 - ساعت 07:52
ایجاد : یکشنبه 17 نوامبر 2019 - ساعت 12:55 2019-12-1 07:52:25