بیمارستان فارابی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در نظر دارد  اقلام ملزومات اداری اسقاط و ضایعات فلزی فرسوده را ، با استناد به بخشنامه 12200/51/11/98 مورخ 02/07/98 و بر اساس قوانین و مقررات جاری از طریق مزایده داخلی به اشخاص حقیقی و حقوقی به فروش برساند. 
مهلت تحویل پیشنهاد‌ها و اسناد از روز شنبه  مورخ 25/08/98 تا پایان وقت اداری روز شنبه 02/09/98 تعیین شده است و پاکت‌ها روز دوشنبه 03/09/98 در دفتر مدیریت  بازگشایی خواهند شد. 
علاقمندان می توانند جهت دریافت و تحویل اسناد و بازدید به آدرس: ساختمان قدیم، اتاق حسابداری اموال مراجعه کنند.
 
شماره مطلب : 6762
به روز رسانی : سه شنبه 12 نوامبر 2019 - ساعت 08:19
ایجاد : سه شنبه 12 نوامبر 2019 - ساعت 08:18 2019-11-12 08:19:44