جلسه کمیته اقتصاد درمان ، دارو و تجهیزت پزشکی این بیمارستان دوشنبه 13آبان 98 برگزار شد. ابتدا موضوع نظارت مسئول فنی داروخانه بر داروهای تزریقی داخل چشم که توسط بیماران سرپایی از خارج بیمارستان خریداری می شود مطرح شد پس از آنکه دکتر محمد رضا فرخ آشتیانی، مسئول داروخانه بیمارستان  در این مورد توضیحاتی داد اعضا نظر خود را اعلام کردند . 
ادامه جلسه به واحد تجهیزات پزشکی اختصاص داشت و مهندس مهدی شمس و مهندس مریم نصیریان گزارش عملکرد این واحد در ماه گذشته را ارائه  کردند که شامل  تعیین کاربران و رابطان تجهیزات پزشکی در اتاق های عمل با هماهنگی سوپروایزر مربوطه، برگزاری جلسه اموزشی برای رابطان اتاق های عمل،  آموزش به کمک بهیاران در مورد  شستشوی ابزار جراحی ف اموزش به کاربران در مورد دستگاه الکتروشوک و تجهیزات بیهوشی، گزارش تعمیر تجهیزات و  آمار عملکرد واحد تجهیزات پزشکی در بخش لیزیک می شد.
 مهندس شمس، مسئول واحد تجهیزات پزشکی با تاکید بر لزوم ثبت درخواست تعمیر تجهیزات در سامانه PMQ ، گفت: طبق دستورالعمل ارسالی از دانشگاه،  امور مالی فقط فاکتور تعمیرات ثبت شده در سامانه  را پرداخت می کند اما  متاسفانه با وجود تذکراات متعدد هنوز تعمیرات درخواستی با تعمیرات ثبت شده همخوانی ندارد .
وی  با شرح مجدد فرآیند تعمیر تجهیزات و مشکلات موجود از سرپرستاران واحد های درخواست کرد با رعایت روال تعیین شده به کاهش  مشکلات کمک کنند.
مهندس شمس در ادامه در مورد وضعیت اتوکلاو ها توضیح داد و گفت: با ارائه گزارش تهیه شده در مورد وضعیت اتوکلاوها به معاونت درمان دانشگاه توانستیم موافقت خرید پنج دستگاه اتوکلاو جدید را بگیریم تا مشکلات واحد CSSD و اتاق های عمل کمتر شود.
 خبرنگار و عکاس: حمیده امیدوار
 
شماره مطلب : 6733
به روز رسانی : دوشنبه 4 نوامبر 2019 - ساعت 12:56
ایجاد : دوشنبه 4 نوامبر 2019 - ساعت 12:56 2019-11-4 12:56:08