گالری عکس

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، در جلسه کمیته فناوری اطلاعات سلامت این مرکز که شنبه 11 آبان 98 با حضور سعید مرادی، مدیر بیمارستان برگزار شد، شاخص نقص مستند سازی پرونده های بالینی بررسی شد. معصومه نیکبخت، کارشناس آمار بیمارستان در گزارش تحلیل خود با استفاده از داده های داشبورد مدیریتی، موارد نقص را به تفکیک در سه ماهه دوم سال جاری ارائه کرد و روند تغییرات آن  را از سال 94 نشان داد.
در بخش دیگری از این جلسه لیلا فیضی نیا، مسئول واحد مدارک پزشکی با مرور سنجه های اعتبار بخشی محور مدیریت اطلاعات سلامت، موارد عدم انطباق را برشمرد. همچنین اعضای کمیته پیشنهاد های خود را برای کاهش مشکلات مستند سازی پرونده ها و موارد عدم انطباق سنجه های اعتبار بخشی مطرح کردند. 
خبرنگار و عکاس: حمیده امیدوار
 
شماره مطلب : 6715
به روز رسانی : شنبه 2 نوامبر 2019 - ساعت 13:57
ایجاد : شنبه 2 نوامبر 2019 - ساعت 11:22 2019-11-2 13:57:51